"אוכלוסיות עם חסמים" • השרים דרעי וכץ יעלו היקף התעסוקה

הצוות החדש יורכב מצוותים מקצועיים של שני המשרדים ויתמקד, בין היתר, בעידן הטכנולוגי והשינויים הדמוגרפיים • "נפעל לקביעת מדדים לתכניות תעסוקה שמטרתן קידום שילוב בתעסוקה תוך סיוע לאוכלוסיות עם חסמים למצות את הפוטנציאל האישי"

חיים כץ
חיים כץ

הממשלה אישרה את הצעתו של שר העבודה והרווחה חיים כץ והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אריה דרעי, להקמת צוות שמטרתו גיבוש המלצות להעלאת היקף תעסוקה איכותית ולצמצום פערים בקרב אוכלוסיות יעד שונות. הצוות יורכב מצוותים מקצועיים של שני המשרדים והמסקנות יוגשו לשרים תוך 3 חודשים.

עוד אישרה הממשלה את תכניתו של שר העבודה להקים ועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 2030, נוכח השינויים הרבים בתחומי הטכנולוגיה, מהפכת המידע, השינויים הדמוגרפיים ועוד. שינויים אלה צפויים להיות בעלי השפעה משמעותית על שוק העבודה, הן בהיבטים של הביקוש לעובדים במשרות שונות, הכישורים הנדרשים בשוק העבודה, צורות העסקה וכו'.

בהודעה שפורסמה מטעם משרד הרווחה הודגש כי לתכנית המדוברת, המקודמת בשיתוף פעולה בין שני המשרדים, פוטנציאל מיוחד להצלחה."המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל פועלים בפריפריה הגאוגרפית בנגב ובגליל ובפריפריה החברתית שהוכרה כאזור עדיפות הלאומית, לפיתוח כלכלי מקיף והגברת התעסוקה. מתוך הבנה ששוויון הזדמנויות תעסוקה לתושבי הפריפריה מהווה תנאי הכרחי לצמיחה כלכלית בת קיימא." ואילו "משרד העבודה והרווחה פועל במגוון כלים לקדם את שוק העבודה ואת ההון האנושי במטרה להביא לצמיחה כלכלית שפירותיה מחלחלים לכל שכבות החברה ומביאים לצמצום פערים בחברה הישראלית", כלשון ההודעה.

עם אישור הקמת הצוות, אמר שר העבודה והרווחה חיים כץ כי "שוק העבודה בעידן המודרני משתנה תכופות ובכוונתנו להתוות תוכנית פעולה לאומית שתאפשר להיערך לשינויים הצפויים. בנוסף, נפעל לקביעת מדדים לתכניות תעסוקה שמטרתן קידום שילוב בתעסוקה איכותית תוך סיוע לאוכלוסיות עם חסמים תעסוקתיים למצות את הפוטנציאל האישי. אנו פועלים לחיזוק מגוון אוכלוסיות ביכולתן להשתלב בשוק העבודה במשרות איכותיות ומתוך רצון ליצור פתרונות מתאימים לכל אתגר במטרה לחזק את חוסנה החברתי- כלכלי של מדינת ישראל".

השר אריה דרעי הצטרף אף הוא לדברים ואמר כי הוא "שמח שהמשרד בראשותי ביחד עם משרד העבודה והרווחה ותמיכת הממשלה חברנו ביחד להליך אופרטיבי, לפיתוח כלכלי מקיף והגברת התעסוקה בפריפריה בנוסף נשקיע בהקניית מיומנויות והסרת חסמים לתעסוקה איכותית לכלל המגזרים באזורים אלו".

השארת תגובה