פתיחת התחרות בחברות סליקת האשראי: סולק רביעי קיבל היום רישיון

איציק נוסצקי
איציק נוסצקי

בנק ישראל העניק היום לחברת טרנזילה בע"מ רישיון סולק. טרנזילה צפויה להתחיל לפעול כסולק הרביעי בשוק האשראי בתוך השנה הקרובה, ותתחרה מול החברות הקיימות. מתן הרישיון מבוצע לאחר התייעצות עם ועדת רישיונות וקבלת הסכמתה הגורפת למתן רישיון זה.

עד כה היו קיימות בישראל 3 חברות סליקה, שנשלטו על ידי 3 חברות האשראי, מה שמנע תחרות אפקטיבית.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "כחלק ממגוון הצעדים בהם אנו נוקטים להגברת התחרות, ביחד עם משרד האוצר וגם במסגרת ועדת שטרום, הצהרנו על כוונתנו להגביר את התחרות בשוק הסליקה, וכבר בנובמבר 2015 הקלנו בצורה משמעותית את חסמי הכניסה לשוק –  קבענו תהליך פשוט ותומך לקבלת הרישיון, הורדנו בחדות את דרישות ההון מסולק חדש ועוד. כתוצאה מצעדים אלו, לאחר שנים רבות בהן פעלו בשוק שלוש חברות בלבד, מצטרף היום שחקן חדש לשוק הסליקה. מתן הרישיון לחברת טרנזילה מבטא צעד משמעותי בקידום  להגדיל את התחרות בתחום אמצעי התשלום ובשוק האשראי, לטובת העסקים הקטנים והבינוניים במשק ומשקי הבית. אנו מעריכים שכניסתה של חברה רביעית לשוק תיצור חלופה לעסקים ותוביל להגברת התחרות שתשתקף בהפחתת עמלות הסליקה שמשלמים בתי העסק, שיפור השירות, העלאת רמת החדשנות, ובהמשך, בהתאם לתכנית העסקית שהגישה החברה, גם להגברת התחרות בתחום הנפקת כרטיסי החיוב. אני קוראת לבתי העסק להתנהל בצורה נבונה, להשוות בין הצעות המחיר השונות, להתמקח, לעבור בין סולקים ולפעול להפחתת עלויות הסליקה".

שוק הסליקה של כרטיסי חיוב בישראל הסתכם בשנת 2016 בכ-270 מיליארד ש"ח ופועלות בו שלוש חברות כרטיסי האשראי – קבוצת ישראכארט, כא"ל, ולאומי קארד. בתקופה האחרונה נקט הפיקוח על הבנקים בפעולות רבות בכדי להסיר חסמי כניסה ולאפשר כניסה של מתחרים חדשים. פעולות אלו אפשרו הליך מהיר למתן רישיון סולק לחברה חדשה, כך שבתוך כשלושה חודשים מיום קבלת הבקשה המלאה מהחברה, אישר בנק ישראל את מתן הרישיון. הסרת החסמים כללה בין היתר:

  • קיצור וייעול תהליך הרישוי, תוך מתן וודאות רגולטורית בדבר מתן רישיון לפני ביצוע השקעות מהותיות (בעיקר בתחום הטכנולוגי ובתחום גיוס העובדים), הקלה על התחברות למערכת כרטיסי החיוב (שב"א) ועל קבלת הרישיונות לסליקת המותגים הבינלאומיים;
  • הקלה מהותית בדרישות הון עצמי מזערי (סולק חדש נדרש להון התחלתי בהיקף של מיליון ש"ח בלבד);
  • הקלות רגולטוריות משמעותיות לגורמים שהשפעתם על יציבות המערכת הפיננסית ומערכת התשלומים אינה משמעותית. ההקלות ניתנו בתחום הממשל התאגידי, ניהול הסיכונים והוראות רגולטוריות אחרות.

הפיקוח מלווה את החברות המתעניינות בקבלת רישיון באופן הדוק, וסייע לחברת טרנזילה  לאורך כל התהליך עד לקבלת הרישיון. מעבר לסיוע לחברה, דבר זה איפשר לפיקוח לגבש באופן מדויק את ההקלות הנדרשות לחברה  להתחלת פעילותה.

השארת תגובה