"עושים סדר בשטרות לפסח": בנק ישראל קורא להחליף את שטרות ה-50 ו-200 הישנים

צילום: דוברות המשטרה
צילום: דוברות המשטרה

לקראת השקתם של שני השטרות הבאים בסדרת השטרות החדשה, בעריכים של 20 ש"ח ו-100 ש"ח ממשיך בנק ישראל לפעול על מנת להבטיח מוכנות של מכונות הממכר ומכשירי המשיכה השונים במשק.

מבנק ישראל נמסר כי קצב החלפת השטרות מהסדרה הישנה (סדרה ב') בשטרות מהסדרה החדשה (סדרה ג') הינו בהתאם לתחזיות:

  • מאז השקת השטר החדש בעריך 50 ש"ח, בחודש ספטמבר 2014, הוחלפו כ- 90% מהשטרות שבמחזור, בשטרות מסדרה ג'.
  • מאז השקת השטר החדש בעריך 200 ש"ח, בחודש דצמבר 2015, הוחלפו כ – 60% מהשטרות שבמחזור, בשטרות מסדרה ג'.
  • מכשירי המשיכה האוטומטיים למשיכת מזומנים, בכל התאגידים הבנקאיים, מנפקים לציבור שטרות בעריכים 200 ש"ח ו- 50 ש"ח מהסדרה החדשה בלבד.

ערב חג הפסח התשע"ז – 2017, בנק ישראל קורא לציבור המחזיק שטרות בעריכים 50 ש"ח ו– 200 ש"ח מסדרה ב' של השקל החדש להחליפם בשטרות מהסדרה החדשה, ללא עמלה, בקופות הבנקים המסחריים, חברת הדואר ובקופת הציבור בבנק ישראל.

לקראת כניסתם למחזור של השטרות החדשים בעריך 20 ש"ח ו- 100 ש"ח, הצפויה בהמשך השנה, מתקדם בנק ישראל בהיערכות הנדרשת להשלמת החלפת סדרת השטרות. במסגרת זו נמסרו, בסוף שנת 2016, דוגמאות של השטרות החדשים ליצרנים, ספקים ומפעילים של מכונות ממכר, ספירה ומיון הנדרשים לכייל את המכונות שברשותם. בנק ישראל עוקב אחר פעילות הכיול של מכונות הממכר במשק, וממשיך לפעול באמצעות מסירת מידע, הדרכה וסיוע מקצועי לגורמים הרלבנטיים על מנת לאפשר להם להיערך בזמן מבחינה טכנית ותפעולית לכיול המכונות שבאחריותם.

"עושים סדר בשטרות לקראת הפסח"- בנק ישראל קורא למי שעדיין מצויים ברשותו שטרות מסדרה ב' בעריכים 50 ש"ח ו – 200 ש"ח  להחליפם, ללא עמלה, בשטרות חדשים בקופות הבנקים המסחריים, חברת הדואר ובקופת הציבור בבנק ישראל בירושלים. לחילופין, ניתן להפקיד את השטרות מסדרה ב' בחשבון הבנק, או לעשות בהם שימוש.

בבנק ישראל מזהירים כי במהלך התקופה של החלפת סדרת שטרות, זייפנים וגורמים עבריינים מנסים להפיק רווחים אסורים על ידי הפצת העתקי ותצלומי שטרות תוך ניצול חוסר היכרותו של הציבור עם השטרות החדשים ועם סימני הביטחון שלהם. משכך, מזמין הבנק את הציבור ללמוד על שטרות הסדרה החדשה ועל סימני הביטחון המשולבים בהם, הזהים לכל השטרות החדשים, באתר הבנק

בהמשך, יפרסם בנק ישראל את המועד המדויק להשקת שני השטרות הנוספים, פרטים אודות סימני הביטחון המשולבים בהם, וכן לוחות הזמנים להחלפת השטרות מסדרה ב' בשטרות החדשים, בסניפי הבנקים המסחריים, בחברת הדואר ובבנק ישראל.

השארת תגובה