גפני זעם על האוצר: "לא יתכן ששירותי הדת ייבדלו מתחומים אחרים, לא אוותר יותר"

%d7%92%d7%a4%d7%a0%d7%99
%d7%92%d7%a4%d7%a0%d7%99

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה), נעל את הדיון אשר עסק בתקציב המועצות הדתיות, מבלי לאשר את אמות המידה לתקצוב לשנת 2017.

אמות המידה קובעות לגבי כל מועצה מה משיעורי המימון יוקצה על ידי המדינה ומה מהרשות המקומית אשר בתחומה נמצאת המועצה. היחס הכללי הקבוע בחוק הוא: 60% על ידי הרשות המקומית ו- 40% על ידי המדינה, אולם עד כה, על מנת לתת מענה להבדלים במצבן הסוציו-אקונומי של הרשויות, נקבע מנגנון תקצוב דיפרנציאלי, כך שרשויות חזקות ישתתפו במימון גבוה מ-60% ורשויות חלשות יותר ישתתפו במימון נמוך מ-60%, לפי ניקוד מבוסס קריטריונים.

"כבר מספר שנים שמשרד האוצר מתחייב להתאים את תקצוב שירותי הדת ברשויות המקומיות לשאר התחומים בהם ניתנים שירותים לאזרח, כמו חינוך, כך שהמדינה תממן 75% מהשירות והרשות המקומית 25% בלבד. לא ייתכן ששירותי הדת ייבדלו משאר התחומים. אינני מתכוון לוותר בעניין הזה יותר", הדגיש ח"כ גפני.

סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ערן ניצן, טען כי דיון עקרוני זה אמור היה להתנהל בעת אישור התקציב ולא כעת.

ח"כ גפני, יחד עם חברי הכנסת אורן חזן ודוד ביטן (הליכוד) דרשו מניצן למצוא דרכים להוסיף כספים לצורך תקצוב המועצות הדתיות, כך שיעלה בקנה אחד עם הקריטריונים של כלל השירותים המוניציפליים. לצורך כך הורה גפני לערן ניצן להיוועד עם מנכ"ל המשרד לשירותי דת, עודד פלוס, בימים הקרובים ולחזור מיד לוועדה לקבל אישור להסכמות, אם יושגו. אם לא תיקבע הוועדה אחרת, החל מה- 1.4 יחזור לתוקף היחס הכללי למימון המועצות הדתיות (60% על ידי הרשות המקומית ו- 40% על ידי המדינה).

השארת תגובה