חנוכה: הגר"ש אויערבך קבע מזוזה למשקוף

הגר"ש אויערבך קבע מזוזה לפתח החצר לצורך הדלקת נר חנוכה כהלכתה

הגר"ש אויערבך
הגר"ש אויערבך

כמידי שנה, נוהג הגאון ר' שמואל אוירבך להדליק את נרות החנוכה בפתח החצר כשיטת הגרי״ש אלישיב זצ״ל, כשבני הישיבה מדליקים אף הם באותו פתח, שמשמש חצר משותפת לפנימיית הישיבה שבראשותו.

כיון שפתח החצר עצמה חסר את ׳צורת הפתח׳ הנדרש בהלכה כדי להדליק בצידו, בונים בחורי ישיבת מעלות התורה משקופים ומזוזה לפתח החצר, כדי שתתאפשר קיום המצווה בהידור.

בסיום בניית פתח החצר קובע הגר״ש מזוזה לפתחים, ובכך מכשיר את מצוות הדלקת נרות החנוכה סמוך למזוזה כנדרש בהלכה.

יש לציין כי בישיבת מעלות התורה נחשבת בניית המשקופים והמזוזה כסגולה לשידוך, ונהוג לכבד בו את מבוגרי הישיבה.

צפו בגר"ש קובע מזוזה:

השארת תגובה