נִזְכָּרִים וְנַעֲשִׂים • ימי הפורים בשנה זו אצל גדולי ישראל וחצרות החסידים

פורים
פורים

אלכסנדר: קריאת המגילה לאחר מעריב בבית המדרש ברחוב אחיעזר בבני ברק. קבלת קהל אצל האדמו"ר מהשעה 10:15 עד 12:15. לאחר מכן מנחה ועריכת טיש, ובמוצאי פורים טיש 'משתה היין' בשעה 7:30.

אוז'רוב: בבית המדרש ברחוב חזון איש 51 בבני ברק, קריאת המגילה בליל פורים בשעה 6:50, תפילת שחרית וקריאת המגילה בשעה 7:15 בבוקר לאחר מכן טיש פורים, לאחר מכן האדמו"ר מקבל קהל בביתו במשך רוב שעות היום, מנחה בשעה 4:00, מעריב בשעה 8:00.

אשלג: קריאת המגילה בשעה 19:40. טיש 'משתה היין' בשעה 21:30. תפילת שחרית בשעה 7:00, קבלת קהל בבית האדמו"ר בין השעות 11:00 לשעה 13:00 בבית מעל בית המדרש ברחוב שד"ל בבני ברק. תפילת מנחה בשעה 17:00 ולאחר מכן טיש מוצאי פורים.

אנטניא: קריאת המגילה מיד לאחר תפילת בבית המדרש 'תפלה למשה' אנטניא ברחוב הושע בבני ברק. קבלת קהל במשך בבית האדמו"ר ברחוב אהבת שלום.

באבוב: קריאת המגילה בשעה 7:00, קבלת קהל אצל האדמו"ר מהשעה 10:45 עד 12:00, טיש משתה היין בשעה 18:00, עריכת הטיש ביום שני לרגל שושן פורים בשעה 11:00 בבוקר.

באבוב-45: האדמו"ר מבאבוב-45 יערוך טיש במוצ"ש ליל פורים במהלך הטיש יערך הצגה, בשעה 22:00 בערב, וביום ראשון פורים טיש משתה היין, בשעה 18:00 בבית המדרש באבוב-45 בשכונת בורו פארק בברוקלין.

בוטושאן: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב, תפילת שחרית בשעה 8:20, קבלת קהל אצל האדמו"ר בין השעות 10:00 ל 13:00 בצהריים. האדמו"ר יערוך את טיש 'משתה היין' ביום ראשון בשעה 19:00 בהיכל בית מדרשו ברחוב ישעיהו 14 בבני ברק. ביום שני שושן פורים יערוך האדמו"ר טיש לרגל יומא דהילולא של הרה"ק רבי מרדכי מבוטושאן זיע"א לאחר תפילת שחרית.

ביאלא בני ברק: קריאת המגילה לאחר מעריב. ביום ראשון שחרית בשעה 8:00, קבלת קהל למשלוח מנות אצל האדמו"ר מהשעה 16:00 עד 17.30 בביתו ברחוב ירושלים 17. משתה היין באולם שע"י ביהמ"ד הגדול ברחוב ירושלים בשעה 20:00 עם הצגה לכבוד פורים.

ביאלא פשיסחא: האדמו"ר מביאלא פשיסחא יקבל קהל בביתו בבני ברק מהשעה 2:30 עד 16:00 ויערוך טיש 'משתה היין' בשעה 19:30 בערב בבית המדרש ביאלא פשיסחא ברחוב 'אמרי ברוך' בקרית ויז'ניץ.

ביאלא רמת אהרן: קבלת קהל ע"י האדמו"ר מביאלא ביום הפורים מהשעה 10:30 עד 1:00 בצהרים בבית המדרש בשכונת רמת אהרן בבני ברק, עריכת השולחן במוצאי פורים בשעה 8:15 בבית המדרש הגדול 'משכן יחיאל' ברחוב רוזנהיים.

בערגסאז: הטיש יערך בליל פורים בשעה 21:00 בבית המדרש בערגסאז בפ"ת בשילוב ואכט נאכט לנכד האדמו"ר, בן לבנו הרב אייזיק פולק, קבלת קהל ביום הפורים מהשעה 12 עד 14:00 בפ"ת.

דאראג: קריאת מגילה בזמן ר"ת, הטיש בשעה 22:30, קבלת קהל מהשעה 12:30 בחדרו של האדמו"ר עד השעה 15:30, בבית המדרש ברחוב יצחק נפחא בבני ברק. עריכת הטיש בשעה 21:00. ביום שני יערוך האדמו"ר טיש בשעה 19:30 בערב לרגל שושן פורים.

דז'יקוב ויז'ניץ: קריאת המגילה בשעה 19:45, האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ יערוך טיש במוצש"ש ליל פורים בשעה 22:00, ביום ראשון יקבל האדמו"ר קהל מאחר תפילת שחרית עד השעה 12:00 ולאחר מכן בטיש 'משתה היין', טיש פורים בשעה 20:00 בערב בבית המדרש דז'יקוב ויז'ניץ ברחובות. ביום שני יערוך האדמו"ר טיש בשעה 17:00 לרגל שושן פורים.

דינוב: קריאת המגילה בליל פורים בשעה 20:00, תפילת שחרית בשעה 9:15 בבוקר, טיש משתה היין בשעה 21:00 בערב בבית המדרש ברחוב פחד יצחק בביתר עילית, האדמו"ר יקבל קהל בביתו ברחוב המגיד ממעזריטש מהשעה 15:30 עד 18:00.

דעעש ב"ב: בביהמ"ד ברחוב רבי טרפון, בבני ברק קריאת המגילה מיד לאחר מעריב בשעה 7:20, תפילת שחרית ביום ראשון בשעה 8:00. קבלת קהל בבית האדמו"ר מהשעה 12:00, מנחה בשעה 15:00, טיש 'משתה היין' בשעה 18:30.

וואסלוי: קריאת המגילה לאחר מעריב. ביום ראשון תפילת שחרית בשעה 7.30 ובשעה 8:30 קריאת המגילה. בשעה 15:00 ייערך טיש בבית המדרש של החסידות.

ווערצקי: בבית המדרש ברחוב השלושה בבני ברק קריאת המגילה לאחר מעריב, האדמו"ר יערוך את טיש 'משתה היין' בשעה 21:30. שחרית בשעה 8:30, קבלת קהל מ-12.00 עד 17.00. טיש מוצאי פורים בשעה 19.00.

ויז'ניץ: קריאת המגילה חצי שעה לאחר מעריב. לאחר מכן קבלת קהל בבית האדמו"ר ברחוב אהבת שלום 13 מהשעה 22:00 ועד 23:00. טיש בבית המדרש הגדול בשעה 23:00 בשילוב הצגת ה'פורים שפיל', תפילת שחרית בשעה 8:30. קריאת המגילה בשעה 10:30, משתה היין מהשעה 13:00 עד 17:00, עריכת הטיש ליל ב' דפורים בשעה 20:15 בביהמ"ד הגדול. ביום שני עריכת הטיש לכבוד פורים דמוקפים בשעה 10:15 בבוקר.

ויז'ניץ: כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ יערוך טיש במוצ"ש ליל פורים בשעה 22:30 בלילה, וביום ראשון טיש משתה היין בשעה 12:45 בצהריים, מוצאי פורים יערוך האדמו"ר טיש בשעה 20:00 בערב בהיכל הטישים הגדול ברחוב שלמה המלך בב"ב בשילוב הצגה. ביום שני יערוך האדמו"ר טיש לרגל שושן פורים בשעה 14:00 בצהריים בשילוב הצגה ע"י בחורי הישיבה.‏

זוטשקא: בבית המדרש של החסידות ברחוב באר מים חיים 14. קריאת המגילה בליל פורים מיד לאחר מעריב. אמירת ספר התהילים בשעה 5:00 לפנות בוקר. תפילת שחרית בשעה 8:00, מנחה בשעה 15.00, עריכת טיש 'משתה היין' בשעה 19.00.

זידיטשוב בבני ברק: האדמו"ר מזידיטשוב יערוך טיש משתה היין ביום ראשון פורים בשעה 17:00 אחה"צ בבית המדרש ברחוב רבינא 9 בבני ברק, קבלת קהל במשך כל היום בבית האדמו"ר ברחוב אברהם בן דוד 42.

חוג חתם סופר: קריאת מגילה בשעה 19:15 בבית המדרש ברחוב אדמו"רי אלכסנדר 18, קבלת קהל ביום פורים בין השעות 11:00 ל 14:30, טיש 'משתה היין' בשעה 19:15.

טאלנא: שחרית בשעה 8:00. קבלת קהל ומשלוח מנות עד השעה 13:00 בצהריים בביהמ"ד 'תפארת יוחנן' מזרח רובע ז'. הטיש בשעה 20:30 עד חצות הליל. בליווי תזמורת 'מזמור לדוד'.

טשרנוביל: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב בבית המדרש שחרית בשעה 8:00. עריכת טיש 'משתה היין' בהיכל ישיבת טשרנוביל ברחוב חבקוק בשעה 19:30.

טשערנוביל אשדוד: בבית המדרש של החסידות ברחוב ינאי 34 במרכז רובע ז'. קריאת המגילה מיד לאחר מעריב. טיש בשעה 21:00. בבוקר מקבל האדמו"ר קהל במשכן שמעל בית המדרש על השעה 15:00 אחה"צ, בשעה 20:00 – טיש 'משתה היין' עם המשמח הידוע ר' דוד בלוי.

לובלין: האדמו"ר יערוך את טיש 'משתה היין' ביום ראשון לקראת השקיעה בבית מדרשו 'שבט מיהודה' לובלין, ברחוב אלישע בבני ברק.

לעלוב: קבלת קהל לתושבי בית שמש לאחר שחרית, ומהשעה 5:00 עד 7:00 לחסידים מחוץ לעיר, ולאחר מכן טיש 'משתה היין' בבית המדרש הגדול לעלוב, ברחוב מנחת יצחק בבית שמש.

לענטשא: האדמו"ר יערוך טיש פורים בשעה 20:30 בבית מדרשו ברחוב נהר הירדן 30 בבית שמש, קבלת קהל מהשעה 12:00 עד 16:00. ‏יום ב' יערוך האדמו"ר מלעטנשא בית שמש טיש בשעה 11 בבוקר לרגל שושן פורים.

מאקאווא: קריאת המגילה בליל פורים מוצ"ש בשעה 20:30, שחרית 8:30 בבוקר, משתה היין 8 בערב, בהיכל הישיבה בקרית אתא.

מודז'יץ: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב. תפילת שחרית בשעה 8:00, טיש 'משתה היין' ביום חמישי בשעה 20:30 בבית המדרש 'אמרי אש' – מודז'יץ ברח' חבקוק 26 בב"ב.

מישקולץ: האדמו"ר יקרא את המגילה במיגלה המיוחסת למרן הבעל"ט הק' בשעה 19:00 בערב, הטיש המרכזי ביום ראשון בערב בשעה 19.00 בהיכל בית המדרש מישקולץ ברחוב סלנט 8 במרכז העיר פתח תקווה, בהשתתפות תזמורת 'הכליזמרים הירושלמים' והצגה של עופר הלוי.

מכנובקא-בעלזא: מעריב וקריאת המגילה, קבלת קהל למשלוחי מנות מהשעה 13:15 עד 17:15 תפילת מנחה סעודה, ולאחר מכן עריכת טיש 'משתה היין בהיכל הישיבה.

נדבורנה: קריאת המגילה מיד לאחר זמן רבינו תם, תפילת שחרית בשעה 8:00 לאחר המגילה יערוך האדמו"ר טיש משלוח מנות, טיש משתה היין יערוך האדמו"ר במוצאי פורים בשעה 9:00 בערב, ביום שני בבוקר יערוך האדמו"ר טיש לרגל שושן פורים בשעה 11:00, בהיכל הטישים בקרית נדבורנה בב"ב.

נדבורנה אלעד: האדמו"ר מנדבורנה אלעד יערך טיש במוצ"ש ליל פורים בשעה 21:30 בערב, וביום‏ ראשון טיש משתה היין בשעה 20:00 בערב. בבית המדרש 'באר יעקב' ברחוב פנחס בן יאיר 27 באלעד.

נדבורנה ביתר: האדמו"ר מנדבורנה ביתר יערוך טיש משתה היין ביום ראשון בשעה 19:30 בערב, בבוקר יקבל קהל מאחרי 'הלחיים טיש' עד השעה 13:30 בצהריים.

סאדיגורה: בית המדרש הגדול ברחוב גוטמכר בשכונת שיכון ה' בבני ברק. תפילת מעריב בשעה 6:15 וקריאת המגילה, לאחר מכן עריכת השולחן בהיכל בית המדרש הגדול. זמני הבאת 'משלוח מנות' להאדמו"ר: מיד לאחר תפילת שחרית עד השעה 11:30, ואחרי מנחה עד השעה 15:00 בצהרים, טיש פורים בשעה 20:00.

סאטמר: האדמו"ר יכנס לקריאת המגילה, בשעה 20:00 בבית המדרש הגדול סאטמאר בראדני סט ויליאמסבורג. שחרית וקריאת המגילה בשעה 10:00. משעה 15:00 עד 17:00 תתקיים קבלת קהל. בשעה 18:30 יכנס האדמו"ר לתפלת מנחה בביהמ"ד 'ברך משה', ולאחר מכן יתקיים טיש 'משתה היין' בהיכל בית המדרש הגדול. בשושן פורים בשעה 18 אחר הצהריים יערוך האדמו"ר טיש בבית המדרש הגדול בהשתתפות אלפי החסידים.‏‏

סאטמר מהר"א: בבית המדרש הגדול בקרית יואל מונרו, קריאת המגילה‏ בשעה 19:45, טיש ליל פורים בשעה 23:30 בהיכל הטישים, תפילת שחרית בשעה 10 בבוקר, קבלת קהל מהשעה 11:30 בהיכל הטישים, טיש משתה היין בשעה 18:30 בבית המדרש הגדול. ביום שני יערוך האדמו"ר טיש לרגל שושן פורים בבית המדרש הגדול בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

סאסוב: קריאת המגילה בליל פורים בשעה 19:00. קריאת המגילה ביום בשעה 10:30, קבלת קהל בין השעות 13:00 ל-15:00. טיש 'משתה היין' יתקיים בשעה 19:00 בבית המדרש הגדול בקרית ישמח משה בגני תקוה.

סטניסלב: קריאת מגילה בזמן ר"ת, בשעה 9:00 טיש בבית המדרש ברחוב דברי חיים בביתר עילית, קבלת קהל מהשעה 10:00 עד השעה 14:00,

סטריקוב: קריאת המגילה בליל פורים מיד לאחר מעריב, האדמו"ר יערוך את טיש 'משתה היין' ביום ראשון בשעה 20:00 בבית המדרש ברחוב אלשיך בבני ברק.

סלאנים: בבית המדרש ברחוב ברסלב 7. קריאת המגילה מיד לאחר מעריב שחרית בשעה 7:00. קבלת קהל בין השעות 12:00 ל13:00. טיש 'משתה היין' עד השעה 15:00. מנחה בשעה 17:00 ומיד לאחר מכן עריכת הטיש. וביום שני שושן פורים בשעה 14:00 בצהריים בבית המדרש הגדול סלאנים ברחוב דורש טוב בירושלים.

סערט ויז'ניץ: בבית המדרש הגדול ברמת ויז'ניץ בחיפה: קריאת המגילה לאחר מעריב, בשעה 23:00 עריכת הטיש, שחרית בשעה 8:30. קבלת קהל מ- 11:30 עד 14:00 ובשעה 20:30 טיש 'משתה היין'.

ספינקא: עריכת טיש 'משתה היין' ביום ראשון בשעה 19:00, בבית המדרש ברחוב דונולו 11 בבני ברק.

ספינקא ב"ב: קריאת המגילה במוצ"ש ליל פורים מיד לאחר מעריב, תפילת שחרית יום א' בשעה 8 בבוקר, לפני קריאת המגילה תתקיים שמחת הברית לנין האדמו"ר, נכד לחתנו האדמו"ר מבערגסאז, בן לבנו הרב אייזיק פולק, לאחמ"כ יעברו החסידים עם משלוח מנות בחדרו של האדמו"ר, בשעה 20:00 טיש משתה היין בבית המדרש 'אהל נחמן' ספינקא ברח' יהושע 9 בב"ב.

ספינקא גני גד: בבית המדרש 'היכל יצחק' בבני ברק, טיש ליל פורים בשעה 22:00 במהלך הטיש ישא דברים הגראמן נפתלי פוקס, ביום פורים טיש סעודת פורים בשעה 15:00 מנחה. משלוח מנות בבית האדמו"ר בשעה 12:00 עד 1:45 ברחוב גני גד 2 בב"ב בשכונת שיכון ה'.

סקווירא מבורו פארק:‏ קריאת המגילה בשעה 20:00 בערב, טיש משתה היין ביום ראשון פורים בשעה 21:00 בערב בבית מדרש סקווירא, בשכונת בורו פארק בברוקלין. קבלת קהל ביום הפורים משעה 13:30 עד 17:30.

פאפא: כל התפילות והטישים בבית המדרש הגדול בוילאמסבורג, תפילת מעריב בשעה 18:50 לאחר מכן קריאת המגילה, טיש בליל פורים בשעה 20:30, שחרית בשעה 8:00, במשך היום קבלת קהל בבית האדמו"ר. את הסעודה עורך האדמו"ר בביתו, טיש שושן פורים בשעה 10:30 בבוקר.

פיטסבורג: קריאת המגילה לאחר תפילת מעריב. תפילת שחרית בשעה 8:00, קבלת קהל בבית האדמו"ר מהשעה 12:00 ועד השעה 15:30. טיש 'משתה היין' בשעה 20:00 בבית המדרש הגדול בקרית פיטסבורג באשדוד.

פרמישלאן: קריאת המגילה בליל פורים בשעה 20:00, טיש 'משתה היין' בשעה 17:00 ביום הפורים. בבית המדרש של החסידות, רחוב אברבנאל 2, קרית פרמישלאן בבני ברק עד השעות הקטנות של הלילה. ביום שניניערוך האדמו"ר טיש בשעה 15:00 אחה"צ בהיכל הטישים.

צאנז: קריאת המגילה בהיכל המתיבתא – לאחר מעריב בזמן רבינו תם, האדמו"ר קורא את המגילה. כשעה לאחר מכן יערוך האדמו"ר טיש בליל פורים, תפילת שחרית בשעה 8:00 בבוקר,לאחר התפילה, מחלק האדמו"ר משלוח מנות, עוגות ו'לחיים'. לאחר מכן קבלת קהל עד השעה 15:00 בצהריים. בשעה 17:00, תתקיים תפילת מנחה ולאחר מכן עריכת 'גילופין טיש' בהיכל המתיבתא בקרית צאנז נתניה. ביום שני יערוך האדמו"ר טיש לרגל שושן פורים בשעה 17:30 בערב.

צאנז קלויזנבורג: האדמו"ר מצאנז קליוזנבורג יערוך טיש משתה היין בשעה 6:30 בערב בבית מדרש הגדול צאנז קלויזנבורג‏ בשכונת בורו פארק בברוקלין.

קוזמיר: בבית המדרש ברחוב רש"י בבני ברק. קריאת המגילה מיד לאחר מעריב, מנין תהילים יתקיים לפנות בוקר. תפילת שחרית עם הנץ. קריאת המגילה בשעה 6:15. קבלת משלוחי מנות בבית האדמו"ר ברחוב יצחק מאיר הכהן 1 בכל שעות היום, בשעה 7 בערב תתקיים טיש משתה היין.

קוידינוב: קבלת קהל ומשלוח מנות אצל האדמו"ר בשעה 12:00 עד השעה 13:30, ומהשעה 15:30 עד 17:00. עריכת טיש 'משתה היין' בשעה 20:00 בבית המדרש רבי עקיבא 28 בבני ברק.‏

קוז'ניץ: מעריב וקריאת המגילה בשעה 18:05 ותפילת שחרית בשעה 7:45 בבית המדרש ברחוב רבי טרפון 7 בבני ברק, טיש משתה היין בשעה 19:30 בערב בבית המדרש בתל אביב.

קרעטשניף: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב, טיש 'משתה היין' ביום ראשון בשעה 17:00 בבית האדמו"ר. בשעה 21:00 המשך הטיש בבית המדרש הגדול.

קרעטשניף קרית גת: מיד לאחר מעריב קריאת המגילה. ביום ראשון יתקיים טיש 'משתה היין' בשעה 17:00 בחדרו של האדמו"ר קבלת קהל לפני הטיש, ולאחר מכן טיש באולם בית המדרש הגדול בשכונת רמות דוד בקרית גת.

שאץ: האדמו"ר יקבל קהל ביום הפורים מהשעה 11:00 בבית מדרשו 'בית שלום' ברחוב אדמו"רי שאץ 11 עד השעה 14:00. בשעה 17:00 – עריכת טיש 'משתה היין' בשעה 18:30 בית המדרש שאץ ברחוב אדמו"רי שאץ בבני ברק.

שאץ ויז'ניץ: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב, טיש 'משתה היין' קבלת קהל בבית האדמו"ר ברחוב מקור ברוך 4 בחיפה מהשעה 11:00 עד 13:30.

טעמשוואר: קריאת המגילה בזמן רבינו תם. האדמו"ר יערוך את שולחנו בליל פורים בשילוב מלוה מלכה בביתו ברחוב רד"ק 5, ביום ראשון קריאת המגילה בשעה 7:30 בבוקר, יקבל קהל בביתו במשך כל היום עד לשעת מנחה בשעה 15.30, ובשעה 19:30 טיש 'משתה היין' בבית המדרש ברחוב סוקולוב 7 בבני ברק.

שבט הלוי: גאב"ד זכרון מאיר הגרח"מ וואזנר יקבל קהל בביתו ברחוב רש"י 34 בבני ברק, מהשעה 11:00 ועד 13:00 ואחר הצהריים מ 15:45 ועד 16:45. עריכת הטיש בשעה 19:30 בבית המדרש הגדול של ישיבת חכמי לובלין ברחוב הרב דסלר בבני ברק.

שומרי אמונים: האדמו"ר קורא את המגילה בליל פורים בשעה 20:30, וביום הפורים בשעה 9:00, בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב שפת אמת 4 בבני ברק. בשעות הצהריים בין השעות 15:00 עד 17:00 תתקיים קבלת קהל אצל האדמו"ר, לפנות ערב בשעה 20:00 יערוך האדמו"ר סעודת לוויתן ומשתה היין. ביום שני פורים דמוקפין אחר תפילת שחרית יערוך האדמו"ר טיש לכבוד שושן פורים כנהוג.

שומרי אמונים: בבית המדרש של החסידות ברובע ז' באשדוד קריאת המגילה לאחר זמן ר"ת, שחרית בשעה 8:00, קריאת המגילה בשעה 09:30, קבלת קהל ומשלוח מנות אצל האדמו"ר מהשעה 11:45 עד השעה 2:00, משתה היין בשעה 16:45, מנחה בשעה 17:40, לויתן טיש בשעה 18:30.‏

קוסוב ויז'ניץ: בבית המדרש קוסוב ויז'ניץ ברח' האד' בעלזא ברמת בית שמש, קריאת המגילה בליל פורים בשעה 20:00, טיש בליל פורים בשעה 22:30 באולמי דושינסקיא ברח' בעלזא במהלך הטיש יערך הצגה, ביום הפורים בין השעה 13:00 ל 15:00 בבית הרב ישראל הגר ברחוב האדמו"ר מבעלזא 9 בבית שמש, לאחר מכן עריכת טיש 'משתה היין'.

קאמרנא בני ברק: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב. שחרית בשעה 7:30, מנחה בשעה 16:30. האדמו"ר יערוך את טיש 'משתה היין' בביתו ברחוב דבורה הנביאה 14 בשעה – 18.30.

ראדושיץ: האדמו"ר יערוך טיש פורים בבית מדרשו ברחוב רבי מאיר בעל הנס 8 ברמת בית שמש, בשעה 14:00 בצהריים, קבלת קהל בבית האדמו"ר זצ"ל בשעה 12:30 ברחוב ריב"ל 2.

ראזלא: האדמו"ר יערוך טיש ביום ראשון בשעה 18:00, בבית מדרשו ברחוב כנסת יחזקאל 35 בביתר עילית, קבלת קהל מאחר תפילת שחרית ועד 14:00.

ראחוב: משתה היין ושמחת פורים בלווי תזמורת ביום ראשון בשעה 7:30 בערב בביהמ"ד ראחוב רחוב ברקאי 20 רמת גן.

השארת תגובה