"לא היה סטענדר'ס" • הגר"ח קנייבסקי ניחם את הרב אדלשטיין

הגר"ח קנייבסקי עלה לנחם את הגר"ג אדלשטיין שליווה אמש את אחיו רבה של רמת השרון הגר"י אדלשטיין למנוחת עולמים • הרבנים שוחחו על הימים הראשונים בישראל ועל ימיה הראשונים של ישיבת פוניבז'

רבי חיים קנייבסקי שוחח עם רבי גרשון אדלשטיין על ימיהם הראשונים בישראל, ורבי גרשון אמר לרבי חיים ש'רמת השרון' היה שלב מאוחר יותר, רבי חיים הזכיר שאכן קודם התיישבו בפתח תקוה.

רבי גרשון הוסיף: לא היה סטענדר'ס, כל אחד ישב עם ספר לבד.

רבי חיים אמר: ספסל היה, את הספר החזיקו בידיים.

רבי גרשון נזכר בערגה: זה היה חדר צדדי, שם ישבנו.

השארת תגובה