באמצע החתונה, הפסקה: המבחן החודשי של 'תורתך שעשועי' בסאטמר

האדמו"ר מסאטמר ייצא היום לאוהל אדמור"י סאטמר זצ"ל בקרית יואל לקראת שמחת נישואי נכדתו תחי' שתתקיים ביום ראשון • העליה לתורה תתקיים בשבת הקרובה משפטים בביהמ"ד ראפשיץ בבורו פארק.

הילולא בסאטמר14
הילולא בסאטמר14

ביום ראשון תיערך שמחת החתונה לנכדת האדמו"ר מסאטמר, בת לחתנו הרה"צ ר' ברוך טייטלבוים רב ביהמ"ד ויואל משה – ברך משה בקרית יואל, בן הרה"ג אבד"ק וואלאווע, עם החתן הרב חנניה יו"ט ליפא רובין בן האדמו"ר מראפשיץ.

שמחת החתונה תעירך בהיכל ביהמ"ד הגדול בעיר קרית יואל, החופה תתקיים ברחבה מול ביהמ"ד הגדול.

אחרי החופה תהיה הפסקה עקב זה שביום ראשון מתקיים המבחן החודשית, בלימודים של חבורת "תורתך שעשועי" של סאטמר ואלפי חסידים יבחנו בהיכל הכולל בעיר.

אח"כ תימשך שמחת החתונה הסעודה הריקודים עד השעה 11 בדיוק, אז ירקדו מצוה טאנץ כנהוג.

בשבת פרשת תרומה תעירך שבת שבע ברכות בקרית יואל בביהמ"ד הג' בצל האדמו"ר מסאטמר.

השארת תגובה