ראש העיר סיים מסכת בבא מציעא, אברכי הכולל עלו לביתו

מסיבת רב רושם לרגל סיום שנה להקמת הכולל ערב בביהמ"ד "עטרת יצחק" שבמרכז התורני "ממזרח שמש" בשילוב סיום מסכת "בבא מציעא" שנלמדה ע"י אברכי הכולל. במעונו של ראש העיר משה אבוטבול

השבוע התקיימה מסיבת רב רושם בביתו של ראש העיר משה אבוטבול מייסד המרכז התורני "ממזרח שמש" לרגל מלאת שנה מהקמת הכולל ערב בביהמ"ד "עטרת יצחק" בשילוב סיום מסכת "בבא מציעא" שנלמדה ע"י אברכי הכולל. אברכי הכולל הסבו לשולחנו ערוכים כיד המלך בטוב טעם בסעודה לכבודה של תורה וכיאה וכיאה.

ראשון הדוברים הרב הגאון רבי ירון דשן מגיד שיעור בביהמ"ד בדבריו, עמד על כך, שיוסף הצדיק הוא היה אותו יוסף בכל המצבים, גם בזמן שפלותו ועבדותו וגם בזמן גדלותו ורממותו ומעמדו הגדול, היה תמיד אותו יוסף הצדיק. כך כל אברך צריך להיות בכל מצב שבעליו להיות ברוממות. וכן ראש העיר תמיד בכל המצבים שלו מתנהג אותו דבר בחסד וענווה לכל אחד ואחד.

אחריו נשא דברים הרב הגאון ר' ינון רביב ראש ישיבת פנמה ורב ק"ק "היכל יוסף" בדבריו עמד על חשיבותם של אברכי הכוללים בני התורה וסיפר שבשלושים להסתלקות מר אדמונד ספרא ז"ל, ערכו לו מספד גדול

בהשתתפות גדולי ישראל ואברכי כוללים וכולם דיברו בשבחו של הנפטר וכו'. מחמת כן בני התורה הרגישו הרגשה רעה ושפלות עד שהגיע תורו של הראשון לציון מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל ובדבריו אמר שצריך לראות מכאן כמה כסף וממון זה הבל הבלים וכל זכותו של הנפטר הוא בכך שתרם לבני תורה ומוסדות תורה ובכך זקף את קרנם וכבודם של בני התורה ואברכי הכוללים.

אחריו נשא דברים הרב הגאון רבי פנחס בלויא ראש כולל "קנין יוסף" ומגיד שיעור "הדף היומי" בביהמ"ד. בדבריו עומד על החיבור הגדול והנפשי של מי שלומד מסכת שמתחבר ומתקשר עם המסכת קשר בל ינותק. והביא מדברי רש"י שמי שלומד את התורה במסירות וביגיעה. התורה עצמה מבקשת מהקב"ה שיגלה ללומד את טעמיה וסודותיה.

אח"כ נשא דברים ראש הכולל הרב הגאון ר' שלמה גבאי וחברותא של ראש העיר בדבריו עמד על דברי הגמרא במסכת שבת שאביי עשה סיום מסכת לכל בני ישיבה מגודל שמחתו שכל בן תורה סיים מסכת. כמו כן רה"ע עושה סעודות סיום לבני תורה שמסיימים מסכתות, אם זה "אברכי הכולל" שאנחנו כאן נוכחים במסיבת הסיום, אם זה לומדי שיעור "הדף היומי".

כמו כן נערכה סיום מסכם תמורה על ידי בנו של ראש העיר, ר' אלישיב ששון. ראש העיר הודה לרעייתו על הסעודה שהכינה וציין שזה יום שמחה לו על שנה להקמת הכולל עם האברכים הנפלאים בו סיימו האברכים כעשרה מסכתות במשך השנה.

בע"ה בשנה הבאה נשקוד יותר להוספת מסכתות להצלחת הכולל והלימוד בבית המדרש "ממזרח שמש", כמו כן הודה לכל הרבנים ובראשם לרב הגאון הרב שלמה גבאי שמגיע יום יום לכולל ומסייע לאברכים בלימוד ובשו"ת.

הרבנים שליט"א כולם הודו לראש העיר שליבו רחב לכל דבר שבקדושה ואף ערך את סעודת המצווה בביתו לגודל הערכתו את בני התורה בעיר.

השארת תגובה