הגר"צ פרידמן מונה כרבה של רמת בית שמש ג'

אתמול התקיים בביתו של הגר"ש אויערבך מעמד ההכתרה של הגאון ר' צבי פרידמן רבה של שכונת 'אור החיים' בבני ברק, כרבה של שכונת רמת בית שמש ג' ■ הגר"צ ישמש כרב בבית שמש במקביל לכהונתו כרב שכונת אור החיים

לקראת סיום הבנייה של השכונה החדשה בבית שמש, 'רמת בית שמש ג', אתמול מונה לרבה של השכונה, הגאון ר' צבי פרידמן שמשמש בהווה כי רבה של שכונת 'אור החיים' בבני ברק. המעמד התקיים בביתו של הגאון ר' שמואל אויערבך בירושלים, בהשתתפות רבנים, אישי ציבור ומאות תושבי ורוכשי הדירות ברמת בית שמש ג׳.

במעמד נשא דברים הגר"ש אויערבך שאמר כי "כאשר מכתירים מרא דאתרא כזה, שידוע בגדלותו ובתבונתו החודרת הרי זה בבחינת 'עיני העדה' אשר יורו לבני המקום את המעשה אשר יעשון, והריני מעיד נאמנה כי רבן של ישראל הגרי"ש זצ"ל, הורה בשעתו כי עז רצונו שהגאון רבי צבי פרידמן יתמנה כרב המקום. אשרינו שזכינו לקיים זאת במינויו של הרב, אשר ממשיך את מסורת הרבנים מדורות קודמים בתורה, בהוראה ובעבודה.

לסיום אמר הגר"ש: "אנו סמוכים ובטוחים שבס"ד יזכה להעמיד הדת על תילה, יפאר וירומם את העיר כולה והשפעתו הברוכה תהא ניכרת בכל מקום"
לאחריו דיבר הגאון ר' צבי פרידמן שסיפר כי הגרי"ש אלישיב, אמר לו כי הוא יכול להיות רב גם בבני ברק וגם בבית שמש, "הגרי"ש אמר לי כי אפשר לקיים שניהם" אמר הגר"צ.
לסיום, אמר כי כי הוא מצפה ומייחל לסייעתא דשמייא שתלווה את המקום החדש בפתיחתם של מוסדות תורה.

2 תגובות
  1. עוד רב כזה ואבדנו מן הארץ אדם מושחת

  2. האפיקורסים משערי חסד היתלו בהנ"ל ואף תלו מודעות כי ימסור שעור בביהכ"נ של הספרדים ברמה ג' אך למעשה בעל בית הכנסת התעשת וחזר בו
    ור' פרידמן נשאר בביתו מסיבות טכניות כפי שפרסמו במודעה מאוחר יותר

השארת תגובה