הח"כ ה'ישיבתי' של ש"ס נגד אפליית בחורי ישיבה

פרסום ראשון: הח"כ ה'ישיבתי' של ש"ס דורש לפטור בחוק בחורי ישיבה מתשלום דמי ביטוח לאומי עד גיל 19  לדבריו, "הצעת החוק קובעת להשוות את תנאי בני ישיבות לתלמידי החינוך הממלכתי. כיום, באופן שערורייתי, תלמידי ישיבות משלמים ביטוח לאומי מיד בהגיעם לגיל 18

ח"כ מיכאל מלכיאלי
ח"כ מיכאל מלכיאלי

הצעת חוק הונחה על שולחן הכנסת על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (ש"ס), ולפיה, בחור ישיבה יהיה זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עד גיל 19. הצעת החוק קובעת להשוות את תנאי בני הישיבות לתלמידי החינוך הממלכתי. כיום, תלמיד הלומד בחינוך על יסודי בחינוך הממלכתי זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עד הגיעו לגיל 19 או עד סוף כיתה י"ב, אך באופן שערורייתי תלמידי הישיבות משלמים דמי ביטוח לאומי מיד בהגיעם לגיל 18.

בדברי ההסבר להצעה נאמר: "לשון החוק כמו גם כוונת המחוקק ברורה ופשוטה, כל תלמיד באשר הוא במוסד חינוכי על יסודי, העומד בדרישות החוק וטרם מלאו לו 19 שנים, יהא פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, ללא פרשנויות. מאחר והמדינה מכירה בזרם חינוך בו לומד התלמיד, מגבה אותו, תומכת בו וממנת אותו, אין הסבר לחיוב מוטעה זה – מלבד אפליה לשמה. הצעת חוק זו באה לתקן עיוות זה ולהביא לידי ביטוי את דברי החוק וכוונת המחוקק, ולהסיר אפליה לא עניינית זו ע"י תשובות לקוניות ושרירותיות".

יש לציין, כי כבר בשבוע שעבר שלח ח"כ מלכיאלי מכתב לפרופ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל הביטוח הלאומי, בו דרש כי תתוקן אפליית בני הישיבות, משנענה בתשובות לקוניות אשר אין בהן בשורה של ממש – פנה לתיקון החקיקה דרך הגשת הצעת חוק.

מלכיאלי מוסיף ומסביר ל'קו עיתונות': "הצעת החוק קובעת להשוות את תנאי בני הישיבות לתלמידי החינוך הממלכתי, והיא תוביל לחסיכון של 1,400 שקלים בשנה לכל תלמיד ישיבה. אין שום הצדקה שבחורי ישיבות יופלו באופן יחסי לתלמידי החינוך הממלכתי".

השארת תגובה