סופית: מאות יחידות דיור חדשות בבני ברק

לאחר זכייתם של החברות במכרז על בנייתם של מאות יחידות דיור בשכונת פרדס כץ בבני ברק, אישרה מועצת העיר את המתווה והתכנית יצאה אל הפועל. רשימת החברות המלאה – בפנים

בני ברק
בני ברק

259 יחידות דיור, בשלושה מתחמי מקרקעין בשכונת פרדס-כ"ץ שבבני-ברק תוקמנה בקרוב, לאחר שמועצת העירייה אישרה את תוצאות המכרזים שפורסמו, באמצעות החברה הכלכלית לבני-ברק.

זה תקופה שהעירייה פועלת, באמצעות החברה הכלכלית, להביא לשיקומו של אזור זה שבשכונת פרדס-כ"ץ, ושתכנית בניין עיר בב/580 חלה עליו, במסגרת החלטות הועדה המקומית לתכנון ולבניה בראשות חנוך זייברט, ראש העיר ואברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע וראש אגף ההנדסה. השימושים העיקריים עד כה במתחם היו לתעשיה, למסחר ולבתי מלאכה, וכמו"כ קיימים מספר מבני מגורים בבנייה ישנה.

המדובר בשטח שהיה תפוס, כמעט, בשלמותו ע"י בתי עסק פולשים, שהוקמו על קרקע של רשות מקרקעי ישראל, בלא כל חוזה או אישור. מעט מאוד מהמחזיקים בקרקע היו דיירים מוגנים. בהיבט המשפטי, הן בשל הזמן הרב שחלף והן בגלל הרכב המחזיקים, המדובר במקרים קשים לפינוי, ובוודאי מרצון, ואכן, רשות מקרקעי ישראל לא הצליחה לפנותם מהמקרקעין במשך שנים רבות.

אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה מסר, כי בעקבות הסכמות עם רשות מקרקעי ישראל, שלוו ע"י עו"ד יצחק מירון ומשרד מירון, בן-ציון ופריבוס, משרד ידוע ובעל מוניטין, הוקצו המקרקעין לחברה הכלכלית לבני-ברק, בהתאם להחלטת ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל ואישורו של ד"ר יובל שטייניץ, שר האוצר באותה תקופה.

במטרה לאפשר את ביצוע הפינויים, התקשרה החברה הכלכלית, עם חב' "פני העיר יזמות", כדי שזו תעסוק בביצוע הפינויים ותקדם את הפרוייקט. ואכן, הצליחה החברה הכלכלית בהליכי הפינוי, ונכון להיום היא חתמה על הסכמי פינוי עם רוב המחזיקים במתחמים השונים לצורך תשלום הוצאות הפינוי.

כדי שניתן יהיה לממש את הזכויות בדרך לשיפור פני האזור, פרסמה החברה הכלכלית מכרזים, במסגרתם הציעה למכירה את זכויותיה בחלק מהמקרקעין נשוא ההסכם עם רשות מקרקעי ישראל, בליווי משפטי של עו"ד יהודה ליבוביץ, היועה"מ של העירייה ועו"ד יצחק מירון, ממשרד מירון, בן-ציון, פריבוס.

המכרז הפומבי הראשון, 1/2015, התייחס לשלושה מתחמי מקרקעין בהם ניתן לבנות, עפ"י התכניות הקיימות כ-259 יחידות דיור במצטבר, במתחמים א', ב', ג'. במכרז זה זכתה ההצעה הגבוהה ביותר ביחס למתחם המתוכנן ל-87 יחידות דיור של חב' "עידית הטוב נדל"נ" וחב' "צמרת העיר". ההתקשרות עם החברה הזוכה אושרה גם במועצת העירייה, בהתאם לחוק.

לפני חודשים אחדים פרסמה החברה הכלכלית מכרז נוסף לשיווק מתחם ב', ובו 58 יחידות דיור ולאחר בדיקת ההצעות, זכתה חב' "שחר העיר", שהצעתה היתה הגבוהה ביותר. ההתקשרות אושרה ע"י מועצת העירייה.

באחרונה פורסם המכרז השלישי, לשיווק מתחם נוסף ובו 114 יחידות דיור זכתה חב' דניאל א.מ. לבניין, שהצעתה היתה הגבוהה ביותר, כשהתמורה לקרקע לכל יחידת דיור תעמוד על 797,800 שקלים חדשים, מחיר העולה על מחיר המינימום שנקבע במכרז. כל ההליכים במכרזים שאושרו, הן בחברה הכלכלית והן במועצת העירייה, לוו ע"י עו"ד יהודה ליבוביץ, היועה"מ של העירייה ועו"ד יצחק מירון, שנכחו בישיבת המועצה והשיבו לכל שאלה שעלתה או הבהרה שנתבקשה.

השארת תגובה