בגלל נאום נתניהו: הרבי מסאטמר תקף את 'המודיע'

בחצר חסידות סאטמר חגגו את 'יום ההצלה' להאדמו"ר בעל 'הדברי יואל' זצ"ל. במהלך נאומו תקף האדמו"ר את ועידת המודיע, "אסיפת אברכים עם פאות זקן ושטריימל, בה הנואם המרכזי היה ראש ממשלת הכופרים. זה מבהיל! אין דרשנים גדולים בארץ?

האדמו"ר מסאטמר נואם
האדמו"ר מסאטמר נואם

חג הגאולה של סאטמר: בחצר החסידות סאטמר חגגו הלילה (רביעי) את 'יום ההצלה' של האדמו"ר בעל ה'דברי יואל' זצ"ל. במהלך משאו דיבר האדמו"ר שליט"א על מעשי דודו זצ"ל מיד לאחר החורבן הנורא שעבר על יהדות אירופה והסביר כי הדור כבר לא זוכר את ארה"ב לפני שהאדמו"ר זצ"ל הגיע, את "השפלות הרוחנית במדינה הזו שנהפכה אחרי שבעל הנס הגיע".

האירוע החל בשעה 7 בערב, כשאלפי חסידי סאטמר החלו לנהור לאולם "הארמערי" במרכז שכונת ווילאמסבורג. בשונה מכל שנה לא נערך המעמד בשילוב דינר למוסדות סאטמר בעיר, עקב המצב הקשה בו נמצאים המוסדות בשנה האחרונה ע"י מסירות שונות לשלטונות, כך שהמעמד שימש רק כפתיחת קמפיין אדיר לאסוף 5 מליון דולר יותר מכל שנה.

בתחילת הערב דיבר הרבני הנגיד ר' אברהם יודא רוזנבערג הי"ו, שתרם את הסעודה לע"נ אחיו הרבני הנגיד ר' יצחק ראש הקהל ז"ל.

בשעה 9 הגיע האדמו"ר להאנגר הענקי והרבבות פצחו בשירה וזמרה, להודות להקב"ה על הנס הגדול ועל החסד ביום זה.  בהפתעה גמורה קיבלו החוגגים את פני הסנטור צ'ק שומר,  יו"ר המפלגה הדמוקרטית בסנאט ושליח מדינת ניו יורק, שדיבר בשבח המוסדות שעובדים על חינוך הילדים ביחד עם המסורת לדת והבטיח לפעול בוושינגטון להגדיל את הסיוע למוסדות.

בצד יוצא דופן ביקש האדמו"ר לנאום מיד בתחילת המעמד ובקול מלא דמעות דיבר על המצב הקשה שעובר על המוסדות ו"שכל אחד יקח על עצמו לכל הפחות 1,800 דולר יוצא מן הכלל".

הרבני הנגיד ר' מרדכי אלעזר הירש, מנכ"ל המוסדות, דיבר בארוכה על מה שעובר בשנה האחרונה מאז "המסירות החמורות לשלטונות" וביקש מכולם לעמוד לימין המוסדות להמשיך לחנך את הדור הצעיר.

הגה"צ אבד"ק סאטמר ווילאמסבורג שליט"א דיבר את דבר המוסדות על המצב החינוכי והרוחני שהמוסדות עולה בו מעלה מעלה
ושזכות בעל הנס יעמוד לכל התורמים למוסדות.

הס הושלך באולם, כאשר האדמו"ר התחיל את משאו,  על "גודל הנס שהציל הקב"ה את דודו והציל את היהדות החרדית
ושהקים דור שמוכן למסור את גופם נפשם ןמומנם על קדושת השם על קדושת ארץ ישראל ולא להנות ח"ו משלטון הרשע".

בנאומו דיבר על כך "שהציונות היא כפירת אבי אבות הטומאה, ושלימות הארץ היא היפך באמונת בי"ג העיקרים בביאת המשיח
ובעיקר ע"י גיוס בני הישיבות בו מגיעים ציידי הנפשות ומנסים להכניס את הבחורים מבתים חלשים, בתים עניים ומעדות המזרח,
כאשר כולם יודעים שמי שמגיע לשם הוא פורק עול התורה והמצוות".

הרבי דיבר נגד כינוס המודיע כאשר סיפר "על השמועה הקשה של אסיפה לאברכים, שומרי תורה ומצוות עם צלם האלוקים בפאות וזקן ואפילו עם שטריימל. אסיפה בה דיברו על יציאת האברכים לעבוד אחרי שא"א להמשיך ללמוד".

האדמו"ר התייחס לנאומו של ראש הממשלה בכנס ואמר כי "הנואם המרכזי היה הכופר באלוקי ישראל ראש ממשלת הכופרים
וזה מבהיל מאוד האם אין דרשנים גדולים בארץ ישראל? רק הוא הכופר בתורה ידבר על ללמוד ולעבוד וטוב תורה עם דרך ארץ? האם כבר נתשטשו כל החושים שאין מרגישים את גודל החורבן? חייבים להודות להקב"ה שב"ה יש עוד יראים ושלימים שלא השתתפו".

 

 

השארת תגובה