ראב"ד 'העדה החרדית': השריפות בגלל חילולי השבת

ביום שישי נשא ראב"ד 'העדה החרדית', הגאון רבי משה שטרנבוך דברים לתלמידיו ובמהלכם התייחס לשריפות המשתוללות בישראל – "חכמינו מלמדים אותנו ששריפות באים על חילול שבת"

ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי משה שטרנבוך
ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי משה שטרנבוך

בגלל חילולי השבת: ביום שישי נשא ראב"ד 'העדה החרדית', הגאון רבי משה שטרנבוך דברים לתלמידיו ובמהלכם התייחס לשריפות המשתוללות בישראל.

"חכמינו מלמדים אותנו ששריפות באים על חילול שבת, וכפי שמובא במדרש הגדול: 'אמר הקב"ה, אל תגרמו להדלקת אש במושבותיכם, שאם אין אתם משמרים את השבת כראוי, אני מדליק בכם את האש, דבר אחר, אמר הקב"ה, אל תגרמו לי לשרוף בתי כנסיות ובתי מדרשות שלכם, שאם אין אתם משמרים את השבת כראוי, אתם גורמים שישרפו בתי מקדשיכם'.

"וכך פירש האר"י הקדוש את הפסוק 'לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת' – על ידי שמירת יום השבת יתקיים בנו 'לא תבערו אש' – האש לא תבער. וכבר אמר החזון איש: 'אינני מפחד מפצצות, אני מפחד חילולי השבת'. גם אנחנו לא מפחדים ממי שמצית את השריפות, אנחנו מפחדים מחילולי השבת שהם השורש והסיבה שגרמו לשריפות".

הגר"מ שטרנבוך הוסיף: "בזמנינו חילולי השבת מתרבים והולכים משבוע לשבוע, הם פותחים מסעדות וחנויות בשבת בפרהסיה, ואין פוצה פה ומצפצף למחות בהם, והשכינה מייללת מצער, ובשעה כזאת שבאים שריפות על עוון חילולי השבת, חובותינו להתעורר לפעול למען קדושת השבת.

"אנחנו לא נצפה כלום מהרשעים הללו, עיקר חובותינו בעת הזאת הוא להסתכל על עצמינו, ולבדוק את מעשינו".

הראב"ד המשיך: "ומה עלינו לעשות? כולנו משתדלים לשמור שבת, אבל אנחנו לא מתעניינים בחילולי השבת המתחוללים בראש כל חוצות, וכאילו אין זה העסק שלנו חס ושלום, ומתעלמים מחובת מחאה ושמירה על כבוד השבת. חובותינו למחות על חילולי השבת מידי תקופה, ולהשמיע את זעקת היהדות הנאמנה שחילולי השבת לא יעברו בשתיקה, ותכלית המחאות אינם רק כדי למנוע חילול שבת, אלא גם כדי להנחיל את קדושת השבת אצלנו".

לדבריו, "חובת כל קהילה לייסד שיעורים בהלכות שבת. כיון שהמכשול בהלכות שבת מצוי מאוד, מוטל על כל אחד ללמוד הלכות שבת כראוי בכל שבוע כדי שידע את המעשה אשר יעשה לצאת מכל השאלות והחששות".

השארת תגובה