לך לך –"גיי צו דיר! דאס איז א לאנגע וועג!"

הניסיון העשירי של אברהם לך לך – לך לעצמך. הגר"ש רבינבויץ, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, על הניסיון שנראה בעינינו קל, אך למעשה קשה מכולם – לחשוף את היהלומים שבתוכינו

הרב שמואל רבינוביץ. צילום: ויקיפדיה
הרב שמואל רבינוביץ. צילום: ויקיפדיה

עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולן, אך הניסיון שפרשה שלימה נקראת על שמו הוא הניסיון שנראה לנו הפשוט והקל ביותר – "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך"(יב,א). וכי אם הקב"ה היה אומר לנו באופן אישי: "לך לך מארצך וממולדתך…אל הארץ אשר אראך", ועוד כדברי רש"י להנאתך ולטובתך, לא היינו נוהגים כך?

רבי מנחם מנדל מקוצק זצוק"ל היה דורש בשרף לשון קודשו: "לך לך –גיי צו דיר!(לך לעצמך). וסיים: דאס איז א לאנגע וועג! (זו דרך ארוכה!…) כלומר, לך חפש את עצמך בתוכך פנימה, ותדע להכיר ולדעת אל נכון מה אתה? ומי אתה בפנימיותך!

זהו ניסיון והתמודדות הקשים ביותר בחיי האדם. זה אינו רק של אברהם אבינו. אלא לכל אחד ואחד מאתנו, הוא אינו חד פעמי, אלא יום – יומי. מיום ירידת הנשמה לעלולם ועד חזרתה לצור מחצבתה. ולכן דווקא על נסיון זה נקראת פרשה שלימה לעומת הניסיונות האחרים שאינם אצל כל אדם והיותם חד – פעמיים.

מסופר שגנב גדול שהיה בקי ומומחה במקצועו, ביצע מידי יום גניבות ענק, וברוב זריזותו ומומחיותו לא נתפס מעולם. והנה הגיע שמועה לאוזנו אודות בורסת יהלומים הענקית שבאנטוורפן, בבלגיה. שם נמכרים היהלומים היקרים ביותר בעולם, ובגניבת יהלום אחד שכזה יכול הוא להתעשר עושר רב! קם איפוא אותו גנב והפליג אל אנטוורפן הרחוקה.

בהגיעו לשם החל לבחון מקרוב את אמצעי השמירה במקום, ולאחר מעקב מדוקדק גילה שהגניבה בתוך בנין הבורסה היא בלתי אפשרית. אמצעי השמירה וכללי האבטחה הנוקשים שבמקום לא השאירו שום אפשרות ריאלית לביצוע גניבה מוצלחת. אך הוא לא אמר נואש, אם כבר הגעתי עד כאן, אמר לעצמו, לא אצא בידיים ריקות!

הוא נשאר במקום כמה ימים נוספים, עוקב מקרוב אחרי מהלכי הבורסה כולה ובודק היטב את האפשרויות כולם. בתחילה חשב לשלוח ידו במשלוחי היהלומים, אך עד מהרה גילה שכל 'משלוח' של יהלומים מגיע משוריין ומוגן. ולכן ירדה האפשרות הזאת מהפרק.

בראותו שמיהלומי הבורסה עצמה לא תעלה גניבתו בידו, החליט לשנות כיוון. הוא הניח שרוכשי היהלומים אינם נוקטים באמצעי זהירות נוקשים כל כך כמו בבורסה עצמה, ואפשר שמתוך תיקו של אחד הנגידים הנכבדים יהיה בנקל יותר 'למשוך' יהלום.

שוק בורסת היהלומים של בלגיה הומה לקוחות כל העת, ויהלומים נמכרים בזה אחר זה. בטרם החל הגנב לתור אחר אחד העשירים, בחן מקרוב את תצוגת היהלומים הנוצצים והחליט 'לסגור' על יהלום מסוים. הוא נשאר בקרבת מקום, הסתובב כמו אחד העשירים שבאו לבחון את התצוגה, תוך שהוא מגניב מבטים אל עבר אותו יהלום יוקרתי. והנה לא ארכה השעה, הגיע אחד מעשירי תבל שגם הוא ממש נדהם מיופיו של היהלום הנוצץ ורכש אותו תחת עיניו הבולשות של הגנב. כך עקב הגנב אחרי הקונה עד צאתו את שערי הבורסה, והחל לעקוב אחריו בסתר לכל מקום שהלך כדי למצוא את שעת הכושר לביצוע מזימתו השפלה.

לאחר כמה שעות מעקב, שם העשיר את פניו לעבר הנמל המקומי, קנה לעצמו 'כרטיס הפלגה' לאחת מאניות הפאר שעגנו במקום ועד מהרה נבלע בבטן האניה.הגנב החליט אף הוא לרכוש כרטיס, באומרו שדוקא כאן בטלטולי הדרכים יוכל ביתר קלות להעביר את היהלום הנכסף לרשותו.

במהלך ההפלגה מיעט העשיר לצאת מתאו המפואר, אולם בכל זאת הצליח הגנב פעמים מספר לחמוק אל תוככי מזוודותיו. אולם פעם אחר פעם העלה חרס בידו ולא מצא כלום. לא הבין הגנב מה קורה ואיך יכול להיות כדבר זה, הרי עקב אחריו מרגע הרכישה ועד עכשיו. ולכן החליט לא להתייאש ולהמשיך לנסות להתגנב.

באחת הפעמים כשיצא העשיר מתאו ניסה הגנב שוב את מזלו, ואז חזר העשיר ו'תפס' את הגנב 'על חם' בעודו מחטט בחפציו. להפתעתו לא נבהל העשיר אלא הביט אליו בלגלוג ואמר:"יודע אני היטב מה אתה מחפש, אבל דע לך כי הינך מתאמץ לשוא!" הגנב הבין על אתר כי הפעם נכשל ונפל לרגליו של העשיר כמבקש את מחילתו, ומתחנן על נפשו לבל יסגירו אל רב החובל.

בטרם פנה הגנב ביקש מן העשיר להבהיר לו את פשר הדבר, 'הרי עקבתי אחריך כל הזמן מרגע יציאתך מן הבורסה עד לאניה ולכן בטוחני שהיהלום נמצא כאן, אבל הפכתי כל פינה ולא מצאתי אותו, כיצד יתכן הדבר?'

העשיר חייך חיוך צופן סוד ואמר: קלטתי אותך מהרגע הראשון, ועוד בתוככי הבורסה היו תנועותיך חשודות בעיני… לפיכך החבאתי את היהלום במקום שלא יעלה על דעתך לעולם! הוא מונח בכיס המעיל שלך התולה כאן על הקולב! שם ידעתי שלא תחפשהו כלל….

כמה מוסר השכל יש במעשה זה:

חבל לחפש את היהלום בין אוצרותיו של חברך. "לך לך אל עצמך!" היהלום טמון בתוכך עצמך! – יש בך אוצרות נפלאים שלא יסולאו מפז, חפש אותם חיפוש אחר חיפוש, עד שיתגלה היהלום היקר שלך! שבתוכך! אמנם זו דרך ארוכה אבל שם נמצא היהלום.

השארת תגובה