מהיום: סליקה אלקטרונית של שיקים בין בנקים

החל מהיום מתאפשרת סליקה אלקטרונית של שיקים בין הבנקים באמצעות אפליקציות סלולריות. צפו בסרטון ההסבר

check
check

החל מהיום מתאפשרת סליקה אלקטרונית של שיקים בין הבנקים באמצעות אפליקציות סלולריות.

חוק הסליקה האלקטרונית שאושר בכנסת בפברואר 2016 מאפשר מעבר מסליקה פיזית של שיקים לסליקה אלקטרונית. בתהליך הסליקה הקיים כל שיק חייב לעבור באופן פיזי מהבנק של גובה השיק אל הבנק של מושך השיק על מנת להשלים את תהליך הסליקה. השלכות חוק הסליקה האלקטרונית על תהליך הסליקה הינן משמעותיות מאוד. השיקים הפיזיים יעצרו בבנק בו מוצג השיק לפירעון, יצולמו והצילומים של השיקים ישלחו לבנק הנמשך, ללא צורך בהמשך שמירת השיקים הפיזיים לאורך שנים כקיים היום.

יישום החוק מתבצע ב 2 שלבים עיקריים, כאשר החל מן השלב הראשון, שמתחיל היום, מתאפשרת סליקה בין בנקאית של שיקים שהופקדו באמצעות הסלולר (עד כה ניתן היה להפקיד שיקים באמצעות הסלולר אך ורק אם הם משוכים על אותו בנק). שירות זה מתאפשר על-ידי מרבית הבנקים . הפקדה באמצעות הסלולר תתאפשר עבור שיקים "למוטב בלבד" ועד לסכום של 10,000 ₪ לשיק בודד. תהליך זה מאפשר ללקוחות הבנקים להפקיד שיקים ללא הגעה פיזית לסניפים והגברת השימוש בשירותים האלקטרונים המתקדמים, באמצעות האפליקציות הבנקאיות המוצעות להם. הפקדת שיקים בסלולר גם מפחיתה את עלויות הפקדת השיק בשיעור של עד 75% (עלות הפקדת שיק בערוץ ישיר מול הפקדת שיק באמצעות פקיד).

עיקרי חוק הסליקה האלקטרונית:

 הסדרה של החזרת שיק שלא כובד – במידה והשיק שהופקד לא כובד ("לדוגמא, מסיבת אין כיסוי מספיק"), יקבל הלקוח, לפי דרישתו, פלט של השיק הממוחשב לצורך המשך הליכי הגבייה בהוצאה לפועל.
 הסדרת קבילותו של השיק הממוחשב בהליך המשפטי – פלט של שיק ממוחשב ייחשב לשיק, לכל דבר ועניין, ויהווה ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנו בכל הליך משפטי.

עירית מנדלסון, מנהלת מחלקת החשבות ומערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל: "ההתפתחויות הטכנולוגיות המואצות של השנים האחרונות לא פוסחות על תחום מערכות התשלומים, והן מאפשרות לקדם את השוק למערכות מתקדמות, נוחות, יעילות ובטוחות יותר. בנק ישראל מוביל את תהליך המהפכה הטכנולוגית בתחום אמצעי התשלום בישראל מתוך הבנה של חשיבות ההסדרה והרגולציה על-מנת להבטיח את מימוש היתרונות הגלומים בשיפורים הטכנולוגיים ולמזער את הסיכונים כל זאת תוך שמירה על יציבות מערכות התשלומים בישראל. יישום חוק הסליקה האלקטרונית, אשר מהווה מהפכה של ממש שתורגש בציבור הנו מרכיב מרכזי בתהליך זה".

רונית ציטיאט מנהלת אגף מערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל, ויו"ר ועדת מסלקת הבנקים : "חוק הסליקה האלקטרונית התאפשר תודות לשיתוף הפעולה, המקצועיות וההשקעה של חברי ועדת מסלקת הבנקים ובכלל זה בנק ישראל והמערכת הבנקאית. במסגרת זו נדרשה ועדת מסלקת הבנקים לטפל בהקמת התשתית להעברת התמונות של השיק, להגדיר את התהליכים העסקיים החדשים ולעדכן את כללי המסלקה בהתאם. החוק מקדם את תהליך סליקת השיקים בישראל ומביא אותו לרמה המקובלת בעולם המתקדם. מדובר בשינויים משמעותיים הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה עסקית, במסגרתם מעודכנים תהליכי הסליקה של השיקים וכן תהליכי השמירה והאחזור שלהם. כמו כן המערכת הבנקאית מקדמת מיזמים עסקיים חדשניים המאפשרים צילום השיק על ידי הלקוח באמצעות הסמארטפון ומשלוח הצילום באופן אלקטרוני לבנק, תהליך אשר מקנה ללקוח מגוון יתרונות בולטים, ביניהם: הפחתה של עלויות העסקה, מהירות תשלום, תיעוד וניטור העסקאות שבוצעו באמצעי התשלום באופן דיגיטלי, וכן נוחות השימוש ללקוח – המשלם ומקבל התשלום – וזמינותו ללקוח."

השארת תגובה