הלמ"ס: עלייה במספר הסטודנטים החרדים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את נתוני ההשכלה הגבוהה בישראל לשנת הלימודים תשע"ו. מהנתונים עולה כי בזכות החרדים והערבים נרשמה עלייה במספר הסטודנטים. בסך הכל, קרוב לעשרת אלפים סטודנטים חרדים לומדים באקדמיה • לנתונים המלאים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום (ראשון) את נתוני לימודי ההשכלה הגבוה לשנת הלימודים תשע"ו. מהנתונים עולה, כי  חלה עלייה במגמת הסטודנטים, לאחר שבשנה הקודמת היא נפסקה. בסך הכל, בשנת הלימודים הנוכחית נוספו 3.6 אלף סטודנטים. הסיבה לעלייה – החרדים והערבים.

מתוך 3.6 אלף הסטונדטים שנוספו, 3.2 אלף מתוכם משתייכים למגזר הערבי ו-800 למגזר החרדי.  מספרם של שאר הסטודנטים, יהודים שאינם חרדים, אחרים, ירד ב-400.

בסך הכל, בשנת תשע"ו (2015/16) למדו לתואר ראשון, כולל באוניברסיטה הפתוחה, 9.9 אלף סטודנטים חרדים לעומת 9.1 אלף בתשע"ה. 66.5% מתוכם נשים.

בחלוקה לפי מוסדות לימוד עולה כי  1.3 אלף סטודנטים חרדים למדו באוניברסיטאות, 1.3 אלף – באוניברסיטה הפתוחה, 4.6 אלף – במכללות האקדמיות ו-2.6 אלף למדו במכללות האקדמיות לחינוך.
הסטודנטים החרדים (גברים ונשים בסה"כ) התמקדו בעיקר בלימודים בתחום החינוך וההכשרה להוראה (28.5%), בתחום מדעי החברה (17.2%) וכן עסקים ומדעי הניהול (12.2%).

הסטודנטיות החרדיות התמקדו בעיקר בלימודים בתחום החינוך וההכשרה להוראה (31.9%), בתחום מדעי החברה (16.1%) וכן עסקים ומדעי הניהול (13.4%) ומקצועות עזר רפואיים (13.3%). הסטודנטים החרדים הגברים התמקדו בעיקר בלימודים בתחום החינוך וההכשרה להוראה (21.8%), בתחום מדעי החברה (19.4%) וכן משפטים (18.3%).

בסך הכל, בשנת הלימודים תשע"ו היו 63 מוסדות להשכלה גבוהה ובהם למדו 314.4 אלף סטודנטים, מהם 46.2 אלף באוניברסיטה הפתוחה.

השארת תגובה