ארדן מחייב את הוט לחבר את כל ישובי המדינה

שר התקשורת גלעד ארדן חתם על הוראה המחייבת את חברת HOT להגיע ולחבר לתשתית את כל יישובי המדינה ■ עמדת השר ארדן היא שככלל, לאור החשיבות לחברה הישראלית ולפריפריה, לתחרות ולצרכן – אין לאשר פטור גורף מחיבור יישוב לתשתית של הוט

הוט
הוט

חובת השירות האוניברסאלי נועדה להבטיח שתשתיות ושרותי תקשורת (טלפוניה ושירותי תשתית רחבת פס לרשת האינטרנט) יהיו נגישים ושוויוניים לכלל הציבור. מסקנות הוועדה שאומצו ע"י שר התקשורת קובעות כי הנגשת שירותי התקשורת לציבור,  תקדם את האינטרסים הלאומיים והחברתיים בישראל וכי יש לאוכפה על חברות התשתית הקווית.

החברות בזק והוט  (בעיקר הוט) הגישו  מאות בקשות לפטור והקלות בחובת הפריסה המוטלת עליהן. לאחר שהוועדה דנה בבקשות ולאחר שהגורמים המקצועיים הרלוונטיים במשרד התקשורת הביעו דעתם,  התברר כי,  כיום, אין מניעה הנדסית ממשית לקיום חובת האוניברסאליות,  ולכן עמדת השר ארדן היא שככלל,  אין מקום לאשר הקלות ופטורים גורפים במתן שירותי תקשורת ודאי לא כשמדובר בישוב שלם!

הבקשות של החברות נבדלות זו מזו בצורה מהותית, בעוד בזק פרושה כמעט בכל רחבי המדינה ומרבית בקשותיה פרטניות ונוגעות למספר מצומצם של לקוחות (לקוח בודד או לקוחות בודדים במספר מבנים מצומצם), הרי שהבקשות של הוט מתייחסות לישובים שלמים, וזאת מאחר שהוט טלקום אינה פרושה בישובים רבים ברחבי המדינה וזאת בניגוד לחובתה לפי דין.

לפי המידע וההערכות שנמסרו לוועדה המיוחדת שמינה שר התקשורת לבחינת הנושא, להוט טלקום אין פריסת תשתיות באזורים רבים בארץ ועל כן אינה יכולה, לספק שירותי תקשורת לכ- 390 אלף בתי אב ברחבי הארץ, זאת אל מול תשתיות חברת בזק שאינן פרוסות, ואינן מאפשרות מתן שירותי תקשורת לכ- 2,400 בתי אב בארץ בלבד.

יש להדגיש שהוט פעלה כך עד היום כיון שהעדיפה להתמקד במתן שירות בעיקר באזורים הרווחים ביותר למרות מחויבותה להתקין תשתית בכל רחבי המדינה.

במסגרת ההמלצות שאומצו ע"י השר, נקבע כי רק במקרים חריגים ביותר אשר אין להם פתרון סביר יותר, ניתן יהיה לאפשר דחייה מחובת הפריסה האוניברסאלית וזאת בכפוף לבעית בטחון מוכחת ולאחר בחינת האינטרס הציבורי.

עמדת השר ארדן היא שככלל, לאור החשיבות לחברה הישראלית ולפריפריה, לתחרות ולצרכן  – אין לאשר פטור גורף מחיבור יישוב לתשתית  של הוט.

במקרים בהם העירייה ותושבי המקום,  הם אלו שמתנגדים לפריסת התשתיות, ניתן יהיה, בהתאם לנוהל שנקבע וגובש, לבחון מתן פטור לחברות, וזאת תוך הצגה של פתרון חלופי שיאפשר קבלת שרותי תקשורת הולמים.

בנוסף, קבע שר התקשורת כי בקשות פטור אשר סכומי ההשקעה הנדרשים לצורך קיום חובת האוניברסאליות אינם עולים על 30,000 ₪ – כלל לא ייבחנו לטובת מתן הפטור, היות ומדובר בסכומים שאינם מהותיים לחברות.

השר ארדן אימץ את המלצות הוועדה כי בשלב הראשון, יחוברו במהלך השנתיים הקרובות 61 ישובים בהם לא קיימת היום תשתית של הוט טלקום.  במקביל, תגבש הועדה את רשימת היישובים לשלב הפריסה השני.

במידה וחברת הוט לא תיישם את החלטת השר, יוטלו עליה עיצומים כספיים כקבוע בחוק התקשורת, אשר עשויים להגיע לסכום של  6 מיליון ש"ח. עיצומים אלה עשויים לשוב ולהתחדש ככל שתימשך ההפרה.

יצוין כי לאחרונה פנה השר ארדן למנהל האזרחי בבקשה כי יפעל לאמץ את המלצות ההועדה גם בשטחי אזורי יהודה ושומרון (הסמכויות להורות על פריסת תשתית בשידורי יהודה ושומרון נתונות למנהל האזרחי).

כמו כן בהתאם לסמכות הנתונה לשר על פי סיף 6יא1 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 הנחה השר ארדן את הדרג המקצועי במשרדו להתקין תקנות אשר יחילו על חברת הוט שידורים את החובה להציע את שירותיה בשטחי איו"ש.

בראש הוועדה המייעצת לשר עמד מר אבי ברגר – המנהל הכללי של משרד התקשורת, המכהן כחבר ויו"ר הועדה,   מר אורן לביאן – עובד משרד התקשורת בתפקיד סמנכ"ל, גב' מיטל בשארי – נציגת  ארגון צרכנים, גב' אווה מדז'יבוז' ומר יוסי אגיב – נציגי ציבור.

תגובה אחת
  1. מי ידאג לתושבי מודיעין עילית שכיום אינם מחוברים להוט, והעירייה לא מעונינת לעזור בזה "כי כך רצון הרבנים"?

השארת תגובה