הויכוח הוכרע: החלוקה בסמינר ברחובות תישאר

בחודשים האחרונים התנהל ויכוח בין הורי התלמידות בסמינר ברחובות, בעקבות החלוקה בין תלמידות שעלו מבית יעקב המקומי לתלמידות שהגיעו מהסביבה. לאחר ישיבה ממושכת עם הרב ישעיהו ליברמן הוחלט שהחלוקה תישאר

ישיבה ארוכה של הנהלת הסמינר לבנות ברחובות יחד עם הרב ישעיהו ליברמן הכריעה את הויכוח שהתעורר בחודשים האחרונים בין קבוצות הורים לתלמידות במוסד.
על פי ההחלטה, הדרישה לביצוע חלוקה מחדש של הכיתות תוסר מסדר היום, והמוסד ימשיך להתנהל במתכונת בה נהג במשך השנים.
בתיכון החרדי הגדול באזור, לומדות תלמידות רבות מהעיר רחובות ומסביבותיה, כשבכל שכבה יש מספר כיתות מקבילות. באופן מסורתי, ממשיכות בנות בית הספר החרדי ברחובות – המכיל לרוב 2 כיתות מקבילות – ונשארות בגוש אחד באותה החלוקה בה למדו, וכיתה נוספת מתגבשת מבנות הערים והמושבים הסמוכים לכדי כיתה חדשה.
 בין הכיתות קיימים הבדלים לימודיים וחינוכיים, כשיש מי שיכנה אותם כיתה מקצועית וכיתה תורנית, ויש מי שישתמש בחלוקה של 3 יחידות בבגרות או 5 .בתקופה האחרונה, עלתה הדרישה מצד הורים לבנות בכיתה הנוספת, לשנות את ההסדר הקיים, ולערוך חלוקה משותפת בין כל שלשת הכיתות.
מצד אחד ניצבו הורים לבנות הכיתה המקצועית ובקשו לחבר את ילדותיהן לקבוצה הנחשבת יותר, ומאידך, הורים לכיתות הקיימות טענו שעם כל ההבנה לרצונם, אין סיבה שכל הבנות בכיתות ה'בית יעקב' יקבלו שיבוץ מחדש בכיתות שאינן תואמות את סביבתן.
לאחר דין ודברים ולחצים שהופנו מצד גורמים שונים, התכנסה, כאמור, הישיבה בה הוכרעה הכף לטובת המצדדים בהשארת החלוקה הקיימת , כשבסמינר מקווים שהצדדים יקבלו את ההחלטה, יבינו את מניעיה, ויכבדו אותה.
השארת תגובה