בלי קבלת קהל: הגר"ח שוקד על תלמודו בסוכה

הגר"ח קנייבסקי ביקש מבני ביתו השנה, שלא להכניס אליו כלל אנשים הגודשים מדי יום את הבית ברשב"ם, מאחר וברצונו להקדיש את ימי החג אך ורק ללימוד. צפו בתיעוד המרהיב מהתמדת התורה

לא ניתנו מועדים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה:  הגר"ח קניבסקי המקבל את רבבות אלפי ישראל לעצה וברכה במשך ימי השנה ביקש בימי חוה"מ כי הוא מבקש שלא יכניסו כלל אנשים והוא מבקש להקדיש את הימים הקדושים אך ורק ללימוד.

ואכן בימי חוה"מ אין כניסה למבקרים  ועמך ישראל המבקשים ברכה יכולים לעבור לאחר ג' התפילות בביהמ"ד לדרמן.

השארת תגובה