תשרי בסווען סווענטי: שלושת אלפים תמימים

קרוב לשלושת אלפים, מתלמידי ישיבות חב"ד ליובאוויטש ברחבי העולם, שוהים בימי חודש תשרי בבית המדרש המפורסם של חב"ד סווען סווענטי בשכונת קראון הייטס • צפו בתיעוד המרהיב של שימי קוטנר

תשרי ב-770 (צילום:שימי קוטנר)
תשרי ב-770 (צילום:שימי קוטנר)

קרוב לשלושת אלפים, מתלמידי ישיבות חב"ד ליובאוויטש ברחבי העולם, שוהים בימי חודש תשרי, בחצרות הקודש של מרן כ"ק הגה"ק האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל. בבית מדרשו המפורסם בברוקלין, סווען סווענטי על שדרות איסטרען פארקוויי בשכונת קראון הייטס. וכן בהיכל הישיבה, הממוקמת בסמיכות לציונו הק' בקווינס, על שדרת פרנסיס לואיס בולוורד בשכונת קיימבריה הייטס.

גם כיום, יותר מעשרים ושתים שנה לאחר הסתלקותו לשמי רום, מעודדים ראשי הישיבות והמשפיעים של תלמידי התמימים לנסוע להתעלות בדביקות רוחנית בחודש החגים, לאחר שורה של הכנות רוחניות ונפשיות שעושים בזמן אלול בהיכלי הישיבות בארץ הקודש, ובשאר מדינות העולם.

מי שמטפל באירוח הגשמי של אלפי הבחורים, וכן מופקד על קיום סדרי הלימוד, ההתוועדויות, השיעורים העיוניים, הדפסת חוברות הלימוד של סוגיות בתורת הנגלה ובתורת החסידות, ובתורתו של האדמו"ר, הוא המוסד "ועד תלמידי התמימים העולמי" הפעיל בקרב הבחורים במשך כל ימות השנה, בשיתוף פעולה עם ראשי הישיבות והמשפיעים, והנהלות הישיבות די בכל אתר.

בחודש תשרי, בהם מתנקזים אלפי הבחורים לחצר הקודש, מארגן ה'ועד' כפי שהוא מכונה בעגה הפנים ישיבתית, את סדרי הלימוד ההמוניים בבית מדרשו המוכר והותיק של האדמו"ר. וכן מערך הסעות יומי, מקראון הייטס לכיוון ציונו הק' של האדמו"ר, שם יכולים הבחורים להשתפך בתפילה או לשבת בהיכל הישיבה במקום, ללימוד אליביה דנפשיה.

במוסדות 'בית אהל חב"ד ליובאוויטש' הסמוכים לציון הק' נערכים מראש לקליטת עשרות האלפים, אנשים נשים וטף, המגיעים להשתטח על ציונו הק' של האדמו"ר, במיוחד בימי ערב ראש השנה וערב יום הכיפורים, בהושענא רבה. ובימי ההילולא ו' תשרי וי"ג תשרי.

בשבתות, ובמועדים עצמם, מגיעים למקום אלפי אברכים, מחוגי ליובאוויטש וגם מחוגים אחרים, בנוסף לבחורים הרבים, ומקיימים סדרי תפילות שיעורים והתוועדויות מתוך רוממות עילאית ודביקות נפלאה, המותירה רושם רב על כל המשתתפים.

ה'ועד' הוקם לפני קרוב לעשרים שנה, ביוזמת מנהל ישיבות 'תומכי תמימים' בארצות הברית הגאון החסיד הרב דוד ראסקין זצ"ל, שהיה מקורב ביותר אל האדמו"ר. ובשיתוף פעולה ועידוד עם הגאון החסיד הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי שליט"א, גאב"ד בית הדין של רבני חב"ד בארץ הקודש, שבשנים קודם פטירת האדמו"ר היה אביו הרב משה ירוסלבסקי ע"ה עוסק וטורח רבות באירוחם של המוני האורחים שהיו מגיעים להסתופף בצילו של מרן הגה"ק מליובאוויטש זצוק"ל.

בראש הצוות הרוחני, שמלווה את העוסקים בצ"צ באמונה ודואגים לכל האירוח באש"ל מלא, וכן בתוכניות לימוד וכיו"ב, עומד ה"חוזר" של האדמו"ר, הלוא הוא הגאון החסיד רבי יואל קאהן שליט"א, משפיע הראשי של ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש. מלבד העיצה וההכוונה שנוטלים ממנו כל האברכים המסורים, וכן הרמ"ים והמשגיחים שלומדים עם הבחורים, טורח רבי יואל שליט"א בעצמו, וממרומי גילו הנושק לתשעים שנה לאורך ימים ושנים, מקדיש זמן רב למסור שיעורים עמוקים ביותר, בתורתו של האדמו"ר בענינא דיומא, לקהל האלפים.

כמו כן, במהלך השבתות והחגים, כמו גם בלילות חג הסוכות, מארח על שולחנו בביתו רבים המשתוקקים לשמוע שיחתו ושיגו, כדולה ומשקה נאמן של תורת רבו.

עם השנים, כאשר הריבוי והגידול הטבעי בחסידות חב"ד ליובאוויטש נותנת את אותותיה, וזרם האורחים המגיעים להסתופף באילנא דחיי, בבית מדרשו ובציונו הק' של האדמו"ר גובר משנה לשנה, וסידור האירוח אצל 'משפחות אנ"ש' כפי שהיה נהוג בשנים קדמוניות אינו מספיק, יזמו עסקני ה'ועד' רכישה של בניין גדול ממדים במרחק הליכה מבית המדרש שם הוא המרכז הראשי של הכנסת האורחים, וכן שוכרים עשרות דירות מפוארות ומאובזרות ברחבי שכונת קראון הייטס לשימושם של האורחים. גם בסמיכות לציון הק' יש מערך של דירות אש"ל, ומאהלי ענק ללימוד ולתפילה בריוח ובנחת.

מטבח חדיש ומשוכלל, וחדר אוכל רחב ידיים, מספקים אלפי ארוחות חמות ביום, בוקר צהרים וערב. כאשר לצורך ההוצאות מתגייסים נדיבים בעם, מראשי הנגידים של חב"ד ליובאוויטש בקראון הייטס, המתמסרים בגופם ובממונם לטובת המצווה הכבירה והגדולה של הכנסת אורחים.

במהלך החודש, מלבד סדרי התפילה והלימוד, מארגנים ב'ועד' התוועדויות מיוחדות, בהם נחשפים צעירי הצאן לאורחותיו והליכותיו בקודש של האדמו"ר, בעדות נאמנה מפיהם של המשמשים בקודש, ה'מזכירים' שליוו את האדמו"ר בימי חייו, המשמשים בבית האדמו"ר, וכן ראשי השלוחים וראשי המשפיעים שמלהיבים את הדור הצעיר לחזק את ההליכה בדרכיו של הצדיק, בדביקות בהשי"ת, ובקבלת כל ההשפעות הנשגבות של חודש החגים בדרך החסידות.

כמובן, רגעי השיא אליו שואפים כל האורחים הטורחים ומגיעים מכל קצווי תבל, הם הרגעים בהם נכנס החסיד לפני ולפנים אל הקודש פנימה, מקום מנוחת הקודש. כאשר לאחר הכנה מתאימה, בהדרכת ראשי הישיבות והמשפיעים, נכנסים ל'יחידות' לשפוך צקון לחשם בתפילה ובתחינה לשנה טובה ומתוקה, והנחת ה'פדיון נפש' כמקובל. בתורת האדמו"ר ובתורת אדמו"רי חב"ד לדורותיהם, מבואר שההשתטחות על קבר הצדיק, הוא במעלה רוחנית נשגבה כעין הכניסה ל'יחידות' הנהוגה בחייו.

עם סיום חודש תשרי, ישובו אלפי הבחורים לשקוד על לימודם בהיכלי הישיבות ברחבי העולם, ובמשך כל זמן ה'חורף' ניכר על פניהם, ההתרוממות וההתעלות שהיתה מנת חלקם בעת שהותם בחצרות הקודש, בתורה ובחסידות וביראת שמים טהורה.

השארת תגובה