רבני ועד הישיבות התכנסו • אושרו המינויים החדשים

לאחר תקופה ארוכה בה לא התכנסו חברי הוועד, התקיימה ישיבה בהשתתפות ראשי הישיבות. ■ במהלך הישיבה אישרו הרבנים את מינויהם של הרבנים החדשים. ■ לצורך הצגת חזית אחידה, השתתפו בכינוס אף ראש ישיבת מעלות התורה הגר"ש אוירבעך ונשיא המועצת הגר"ש כהן.

הגר"ש אויערבך בצאתו מהכינוס

ישיבת וועד הישיבות התכנסה בבית מרן הגראי"ל שטיינמן ברחוב חזון איש 5 בבני ברק. בשעה האחרונה לאחר שהגיעו הרבנים בזה אחר זה לבית ברחוב חזון איש, החלו הדיונים על כמה נושאים שעל הפרק. בישיבה השתתף אף ראש ישיבת 'מעלות התורה' מרן הגר"ש אוירבעך.

בכינוס שהתקיים הרבנים אישרו את מינוייהם של הרבנים החדשים לוועד. ביניהם, ראש ישיבת סלבודקה הגאון ר' דב לנדו, ראש ישיבת סלונים ובנו של האדמו"ר מסלונים הגר"מ ברזובסקי, בנו של האדמו"ר מצאנז הגרימ"ד הלברשטאם, ראש ישיבות צאנז. הגר"א פינקל, ראש ישיבת מיר ברכפלד והגרמ"מ פרבשטיין, ראש ישיבת חברון.

בנוסף, הרבנים דנו בנושא הגיוס תוך נסיון לגבש עמדה אחידה של כלל הישיבות מכל הזרמים, כאשר לצורך כך נשיא מועצת החכמים בש"ס הגר"ש כהן, הגיע למקום. באסיפה השתתפו הגר”ש אוירבך הגר"א פינקל, הגר"ד לנדו, הגר"ש אלתר, הגרמ"מ פרבשטיין, הגרי"מ וייס הגרב"מ אזרחי, הגר”מ ברזובסקי, הגר"מ ארנסטר, הגרמ"ד הלברשטם הגר”ב סולבייציק.

מטרה נוספת לשמה התכנסו הרבנים, היא השבת פעילות הוועד שזה תקופה ארוכה שלא התכנס ולא פורסמו הוראות דרכו כבעבר.

 

השארת תגובה