"לחוקק חוק לשמירת הסטטוס קוו, לא נשתף פעולה עם ממשלה שמפירה"

פרסום ראשון: מזכיר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, שיגר שלושה מכתבים לח"כים ובהם הוראות המועצת. 1. לחוקק שכל ענייני הדת ינוהלו ע"י רבנים אורתודוקסים. 2. להקים מועצת חינוך עצמאית לחינוך החרדי ולמנוע התערבות בקבלת תלמידים. 3. שבכל תכנית דיור הציבור החרדי יקבל חלק. המכתבים המלאים בפנים

תמונת ארכיון: מועצת גדולי התורה, צילום: אנשיל בק
תמונת ארכיון: מועצת גדולי התורה, צילום: אנשיל בק

פרסום ראשון: יומיים לאחר ישיבת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, מתפרסם מכתבו של מזכיר המועצת הרב מרדכי שטרן, לחברי הכנסת של אגודת ישראל, ובו הוראות האדמו"רים, בעניין הסטטוס קוו ובעניין החינוך וכן בעניין מצוקת הדיור.

בנושא הסטטוס קוו, מבהיר המזכיר הוראה נחרצת ודרמטית, הקוראת לחוקק חוק לשמירת הסטטוס קוו, כשהדברים אמורים כלפי השבת וכן כלפי דריסת הרגל הניתנת לרפורמים בכותל ובמקומות נוספים.

וכך נכתב: "מאחר ולאחרונה היו כמה הפרות בסטטוס קוו, על ידי הרשויות השונות, בענייני היהדות והדת בארצנו הקדושה, נתבקשתי על ידי רבותינו חברי מועצת גדולי התורה להודיעכם כי דעתם היא שהיהדות החרדית לא תוכל לשתף פעולה עם ממשלה כזו ולכן עליכם לעשות את כל שביכולתכם לחקיקת חוק שהסטטוס קוו הקיים ומקובל זה עשרות שנים בישראל שלפיו מתנהלים כל ענייני הדת והיהדות על ידי רבני הזרם האורתודכסי חייב להימשר כפי שהיה. [יש לפרט בחוק את כל הנושאים השייכים לעניין הסטטוס קוו]". 

 

בנושא החינוך כותב מזכיר המועצת: "מאחר והעצמאות הפדגוגית והחינוכית של המוסדות החרדיים היא תנאי הכרחי ויסוד להצלחת החינוך החרדי, על פי המסורת המסורה לנו מדורי דורות ולאור המגמה לשלול עצמאות  זו על ידי משרד החינוך, בתכני הלימוד, בקבלת מורים וקבלת תלמידים למוסדות החינוך החרדיים ועוד.  נתבקשתי על ידי רבותינו חברי מועצת גדולי התורה להודיעכם כדלהלן:

א. יש להקים בדחיפות מנהל עצמאי או מועצה עצמאית למוסדות החינוך החרדים [כדוגמת המועצה להשכלה גבוהה לאוניברסיטאות ומועצת חמ"ד לזרם הממלכתי דתי], על ידי חקיקת חוק בנושא, כדי שנוכל לחנך את ילדינו על טהרת הקודש.

ב. לעשות את כל הדרוש שלא תגרע עצמאותם של מוסדות הפטור מכפי שהייתה כל השנים, ושלא ייעשו תקנות וכדומה הפוגעות בעצמאות זו. 

ג. למנועת בכל הדרכים העומדות לרשותכם את התערבות משרד החינוך בניהול המוסדות החרדיים מעבר למה שהיה מקובל כל השנים".

בנושא הדיור כותב המזכיר: "לאור המצוקה הגדולה בנושא הדיור,  נתבקשתי על ידי  רבותינו  חברי מועצת גדולי התורה להוידעכם, שיש לפעול שבכל פתרון לדיור מצד הממשלה לציבור הכללי, יקבל גם הציבור החרדי את חלקו המגיע לפי התנאים המתאימים לציבור החרדי.  כמו כן מבקשים רבותינו שתעזרו ליוזם פתרונות לציבור החרדי ולפעול ליישומן". 

 

השארת תגובה