ה'אלול' של מרן הגרי"ש: להכניס ספרדים למוסדות

אמש באסיפת מנהלי הסמינרים, השמיצו את צביקה כהן למרות שיודעים שהוא שלוחו של מרן הגר"ש כהן, וזו טקטיקה לא חדשה. הבה נזכר מה עשה מרן הגרי"ש אלישיב ב'אלול' בשנותיו האחרונות – לדאוג להכניס ספרדים למוסדות. מנהלי הסמינרים שוכחים שהפתרון קיים – ועדת הרבנים שהגרי"ש הקים והם לא צייתו ומסמסו

הרב אלישיב סמינרים
הרב אלישיב סמינרים

אמש נערכה אסיפת מנהלי הסמינרים, בה הושמץ סגן ראש העיר ירושלים, הרב צביקה כהן, שליחו של מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן. צביקה הושמץ בגלל דבר אחד- דאגתו לבנות ישראל הצנועות והחסודות שכל חטאן הוא מוצאן המזרחי. מנהלי הסמינרים לא היססו לפגוע ברב כהן, למרות שהם יודעים שכל פעולה שלו נעשית בהתייעצות עם ראש ישיבת פורת יוסף.

(האזינו: נאמן ביתו של מרן הגרי"ש, חיים כהן בראיון למוטי לביא ב'קול חי', על הוראת הגרי"ש).

הטקטיקה של פגיעה בשליחי הרבנים היא לא חדשה, הדברים קראו במשך כל העשור הקודם. בואו נזכר באלול של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב. במשך עשרים שנותיו האחרונות עסק הגרי"ש אלישיב בחודש אלול בדבר אחד בלבד, בהכנסת בני ובנות עדות המזרח למוסדות החינוך.

אחת ההוראות הראשונות של הרב הייתה הקמת ועדת רבנים, שהיא תהיה זאת שתהיה אחראית לפתור את הבעיות. בוועדה היו חברים הגרי"י אפרתי, הגר"י דביר והגר"ר רייכמן, שפעלו על פי הוראותיו הישירות של הגרי"ש. בשנתיים הראשונות להקמתה, רשמה הוועדה הישגים מרשימים והצליחה למגר את תופעת האפליה בירושלים.

הוראת הגרי"ש הייתה ברורה, הסמינרים ממונים מכספי ציבור ועל כן הם מחויבים לקבל את הבנות. כך למשל באחד ממכתביו הרבים של הגרי"ש בנושא כתב הרב: "הנני שב להודיע דעת תורה כי מכיון שהסמינרים בית יעקב בעיה״ק הינם מוסדות שנתמכים על ידי הציבור, חייבים הם לשאת בעול הציבור בשיבוץ תלמידות המתאימות לסמינר מבחינה רוחנית ולמנוע דמעת העשוקים שאינן מתקבלות לסמינרים. לצורך זו הוקמה ועדת הרבנים ועל מנהלי הסמינרים להישמע לדבריהם בכל ענייני הרישום, וכדבריהם יעשו ואז יראו ברכה במעשי ידיהם ופועל ידם יצלח".

0ffae9c1-13aa-41c4-9380-2ea9956182c9

הדברים לא היו למליצה בלבד, אלא הלכה למעשה. המקרה התרחש בימיה של שרת החינוך דאז לימור לבנת. אחד ממנהלי הסמינרים סירב להחלטת ועדת הרבנים לקבל בנות לסמינר, וענה בחוצפתו וטען: "אפילו הרב אלישיב לא יגיד לנו מה לעשות!".

חברי ועדת הרבנים פנו ללבנת וביקשו שתפעל על פי הוראתו של הגרי"ש ותעצור את התקציבים לאותו סמינר. לבנת סירבה וטענה כי אחד מהנציגים החרדים בכנסת הורה לה לא להתערב בנושא. בתגובה קרא הרב ללבנת לביתו, ובלי כל מתווך הורה לה באופן ישיר וברור לעצור את התקציב לאותו סמינר מפלה.

כמובן שגם דבר זה לא שכנע את אותו מנהל סמינר והוא ניסה לנהל מאבק בעסקנים, כן לא ברב שהורה את ההוראה, אלא בשליחיו הנאמנים. בסופו של דבר נאלץ מנהל הסמינר לקבל את הבנות שהורתה לו הוועדה לקבל, אך מנהלים אחרים ראו כי טוב והחלו לסרב להחלטות הוועדה, מה שאילץ את הרב לתת גיבוי לוועדה מידי שנה.

בסופו של דבר וועדת הרבנים התמוססה, בעיקר בגלל התנגדותם הנמרצת של מנהלי הסמינרים. כעת, כשמנהלי הסמינרים עומדים בפני איום עצירת התקציב הם נזעקים, כשהם שוכחים דבר אחד הפתרון כבר קיים, עליהם רק לממש אותו – הקמת ועדת הרבנים.

השארת תגובה