נלחמים באפליה: המחוז ימליץ על שלילת תקציב?

מספר ימים חלפו מאז פתיחת שנת הלימודים, אך לא כל הבנות החלו את לימודיהם, בעיקר בשל אפליה על רקע גזענית. המחוז החרדי הודיע היום: ננקוט בסנקציות כנגד מוסדות מפלים

שר החינוך נפתלי בנט וסגנו מאיר פרוש
שר החינוך נפתלי בנט וסגנו מאיר פרוש

משרד החינוך ממשיך במאבק נגד האפליה בהתאם למדיניות שר החינוך של "אפס סובלנות". מנהל המחוז החרדי יעביר המלצה למנכ"לית משרד החינוך להפסקת תקצוב ושלילת אישור העסקה של מנהלת  סמינר שסירבה לקבל תלמידה ספרדיה למרות החלטת ועדת ערר.

כזכור בשבועות האחרונים הודיע שר החינוך נפתלי בנט כי הוא הנחה את הנהלת המשרד לנקוט באפס סובלנות נגד בתי ספר שינקטו באפליה כלפי תלמידים. תחילת הסיפור הייתה לאחר שועדת הערר של משרד החינוך קבעה כי סמינר בצפון הארץ חייב לקבל תלמידה ספרדיה שביקשה להירשם לבית הספר ונפסלה ללא כל סיבה מוצדקת.

אתמול שלח מנהל המחוז החרדי איציק זהבי מכתב התראה טרם נקיטת סנקציות למנהלת סמינר בצפון הארץ לאחר שסירב לקבל תלמידה ספרדיה בניגוד להחלטת ועדת הערר של המשרד. במכתב למנהלת הסמינר כותב זהבי כי ביום 24.08.16 נמסרה למנהלת החלטת ועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך בעניינה של התלמידה.

"ועדת הערר החליטה כי יש לקבל את הערר אשר הגישו הורי התלמידה ופירטה הנימוקים לכך, וציינה כי "על הנהלת בית הספר לזמן את התלמידה והוריה עד ליום ראשון, כ"ד באב תשע"ו, 28.08.16, לצורך הסדרת לימודיה בכיתה ט' במוסד החינוך החל משנה"ל תשע"ז, החתמה על תקנון מוסד החינוך וקיום שיחת תיאום ציפיות."

בהמשך מכתבו מבהיר זהבי כי כמו כן "על החלטת ועדת הערר של המחוז החרדי ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים. ויובהר, גם אם בכוונת מי הצדדים לעתור כנגד החלטת הוועדה, הרי שעד למתן החלטה אחרת על ידי ערכאה שיפוטית על כלל הצדדים לפעול בהתאם להחלטת ועדת הערר."

אמש כתב זהבי כי הובא לידיעתו כי עד למועד כתיבת שורות אלה לא אפשרת את קליטתה והשתלבותה התקינה של התלמידה במערך הלימודים בבית הספר וכי לא אפשרת את הסדרת רישומה לבית הספר לשנה"ל תשע"ז. "בטרם משרד החינוך יעשה שימוש בסמכויות העומדות לרשותו על פי דין, הנך נדרשת להודיע לח"מ, ולכל המאוחר עד מחר (07.09.16) בשעה 09:00, על כך שבוצע רישום וקליטה של התלמידה בבית הספר כפי שקבעה הוועדה בהחלטת".

השארת תגובה