האדמו"ר מסאטמר בשבע ברכות בבית מו"ץ קרית יואל

גלריה מרהיבה: האדמו"ר מסאטמר בשמחת השבע ברכות לנכדת הגר"ג בערקאוויטש, דומ"ץ קריית יואל שנערכה בביתו החתן הוא בן הרה"ג ר' דוד יצחק ווערצבערגער מו"ץ ב'קהל יטב לב סאטמר'

השארת תגובה