למרות האטה בקצב: החינוך החרדי גודל הכי הרבה

דו"ח של מרכז טאוב על מערכת החינוך בישראל, מראה כי חלה ירידה משמעותית בקצב הצמיחה של החינוך החרדי, לעומת עלייה בקצב הצמיחה של הממלכתי והממלכתי דתי, יחד עם זאת החינוך החרדי גדל בשיעור הגדול ביותר. בנוסף יותר עוברים מחרדי לפחות דתי, מאשר להיפך

מסיבת חומש בתלמוד תורה קדושת לוי בית שמש (3)
מסיבת חומש בתלמוד תורה קדושת לוי בית שמש (3)

הגידול נעצר? דו"ח של מרכז טאוב שמתפרסם הבוקר, וסוקר את מערכת החינוך בשנים 2000-2015, מצביע על ירידה בקצב הצמיחה של החינוך החרדי והערבי, עוד מצביע הדו"ח על מעבר תלמידים מבתי ספר חרדים לפחות דתיים.

על פי הנתונים, החינוך החרדי עדיין מוביל בקצב הגידול שלו, אך שיעור הגידול ירד. בין השנים 2000-2001, היה שיעור הצמיחה 6.7%, אך בין 2014-2015 ירד שיעור הצמיחה ל-5.1% בלבד.

11

לעומת זאת החינוך הממלכתי גדל בין השנים 2000-2001 בשיעור של 0.3% ובין השנים 2014-4015 קפץ הקצב הצמיחה ל-3%. גם בחינוך הממלכתי דתי, בין השנים 2000-2001 הוא גדל בשיעור של 0.6% בלבד, ואילו בין 2014-2015, שיעור הצמיחה קפץ ל-3.5%.

נקודה נוספת עליה מצביע הדו"ח, הוא שיותר תלמידים עוברים מבתי ספר המוגדרים חרדים לחינוך ממלכתי וממלכתי דתי, ופחות עושים את הדרך ההפוכה. באופן כללי כמעט ואין מעברים בין הזרמים. בין השנים 2000-2015 עברו רק כשני אחוזים בלבד.

 

לפי הדו"ח, בשנת הלימודים תשע"ו, 3.800 ילדים שלמדו בגנים חרדים, עברו לכיתה א' בבתי ספר ממלכתיים וממלכתי דתי, מנגד רק 2,220 ילדים מגנים ממלכתי וממלכתי דתי עברו לחינוך חרדי.

המגמה לעבור לחינוך פחות דתי, מתבטאת גם בכך ש-4,000 תלמידים מגנים ממלכתי דתי, עברו לכיתה א' בממלכתי, ואילו רק 1700 מהממלכתי עברו לממלכתי דתי.

2

 

המגמה הזו נרשמת גם במעבר מהיסודי בכיתה ו' לחטיבת הבינים בכיתה ז'. בין 2014-2015, עברו 1,4000 תלמידים מהחינוך החרדי לממלכתי או ממלכתי דתי, מספר כפול מהמעבר בשנים 2000-2001.

לדברי מחברי הדו"ח: "הדבר לבדו לא יכול להסביר את השינויים בהרכב הדמוגרפי של מערכת החינוך. כיוון בחינה אפשרי אחר הוא השינוי בשיעורי הפריון בקבוצות השונות".

נחום בלס, אחד ממחברי הד"ח יחד עם חיים בלייך, אומר: "במהלך 15 שנים חל שינוי גדול מאוד בקצב הגידול בזרמים השונים, אצל הערבים אנחנו רואים האטה עד כדי עצירה, בקרב החרדים האטה דרמטית, לעומת זאת החינוך הממלכתי גדל. נתונים אלה מביאים לכך שכל התחזיות שלפיהן ב-2015 הערבים והחרדים יהוו 50 אחוז ממערכת החינוך – הופרכו. כמובן שקשה לדעת מה יהיה בחמש השנים הקרובות".

 

השארת תגובה