רב העיר נגד רה"ע: "למרות הפניות האירוע המביש התקיים"

מתקפה חריפה נגד ראש העיר אלעד בעלון "קול התורה" המזוהה עם רבה האשכנזי של העיר אלעד, הגרש"ז גרוסמן • "לצערנו אנו צריכים למחות בשם כלל ציבור היראים בעירנו, כשלמרות הפניות והניסיונות לבטל את האירוע המביש, הוא התקיים בכל זאת בפארק העירוני"

ח"מ מועצת העיר אלעד פנחס גרוס  במרכז.  מימין רה"ע ישראל פרוש ורב העיר הגרש"ז גרוסמן . צילום ג'וינט- מפתח אלעד
ח"מ מועצת העיר אלעד פנחס גרוס במרכז. מימין רה"ע ישראל פרוש ורב העיר הגרש"ז גרוסמן . צילום ג'וינט- מפתח אלעד

מתקפה חריפה: רבה הראשי של העיר אלעד, הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן, יוצא בהתקפה נגד ראש העיר ישראל פרוש בעקבות 'יום המשטרה' שנערך בעיר.

"צר לנו, שאנו צריכים לכתוב על דברים שהיו השבוע וגרמו לדאבון לב וכאב גדול ליראי השם בעירנו. כאשר החליטו העירייה והעומד בראשה בצעד שאינו ברור מה התועלת העירונית שבו, לקיים 'יום קהילה ומשטרה' לילדי העיר, כאשר מטרת המשטרה בכך היא ליצור חיבור רעיוני בין המשטרה והציבור, כאשר כל בר דעת מבין כי אירוע כזה אינו ראוי ואינו מתאים כלל לציבור ולעיר חרדית", כתבו מקרובי הרב בביטאונו 'קול התורה'.

לדברי המקורבים, "כלל רבני העיר והקהילות מכל החוגים ובראשם מורינו המרא דאתרא שליט"א ורבני קהילות החסידים, שהזדעזעו לשמוע על כך, פנו בצער לראש העירייה בכדי שיבטל אירוע זה, אשר אין מקומו בין ציבור יראי השם שומרי תורה ומצוות".

"במכתב מיוחד, פנו הם לראש לראש העירייה בקריאה נרגשת כדלהלן: 'הגיע לידינו פרסום כי מתוכנן להתקיים מחר בעירנו אירוע למשפחות שנקרא 'יום קהילה ומשטרה' המנוגד לרוח תורתנו הקדושה, ולמותר להאריך בנזקים החמורים הכרוכים בענין זה, ובפרט אחרי שהגיעו אלינו הורים רבים על גודל הסכנה בזה לצעירי העיר. וכאשר האירוע מנוגד לצביון תושבי העיר החרדית, אנו פונים לכבודו להורות ולהודיע על ביטול האירוע'".

מקרובי הרב טוענים כי "על המכתב חתמו רב קהילת ויז'ניץ הגרמ"מ פקשר, רב ביהכ"נ וקהילת מאקווא הגרי"א לעמברגר, רב שכונת תפארת שלמה ורב קהילת צאנז הגרי"ש לייזער, רב שכונת דרך החיים הגר"ד רוזין, רב קהילת ויז'ניץ ישועות משה הגרש"פ ויינברגר, רב שכונות הצפון הגר"י שוורץ, ורב בית הכנסת בית דוד הגר"א גרסיה, כאשר מורינו המרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן אף הוסיף בכתב ידו כדלהלן; 'הריני מצטרף לדברי הרבנים לשמור על קדושת העיר לא לעשות בלי אישור רבני העיר אירוע בעל משמעות חינוכית'".

לדבריהם, "לצערנו אנו צריכים למחות בשם כלל ציבור היראים בעירנו, כשלמרות הפניות והניסיונות לבטל את האירוע המביש, הוא התקיים בכל זאת בפארק העירוני".

במאמר שהתפרסם תוקפים מקרובי הרב את התנהגות המשטרה: "פרק מיוחד באירוע זה קשור להתנהלותה הברוטלית של המשטרה כנגד הציבור הרב שבאו למחות כנגד האירוע הקשה: המשטרה סגרה את העיר בכדי לחסום את מאות האברכים שזרמו לעיר בדרכם להצטרף למוחים מתושבי העיר במקום. והגדילה לעשות כאשר נהגה בפאניקה היסטרית ושלחה ברשעות ובטיפשות לתחנת המשטרה בפתח תקווה אוטובוסים שלמים המלאים באנשים, נשים וטף, שכל חטאם היה בכך שרצו לחזור לביתם בעיר או לבקר בעיר.

"כאשר אין ספק כי בסופו של דבר מתברר כי ביום 'קהילה ומשטרה' המשטרה אכן הראתה את עצמה כפי שהיא באמת ברגעים של איבוד עשתונות – מעצרים של עשרות, חסימת הכניסה לעיר, וענישה קולקטיבית לכלל תושבי העיר באופן שהוא בלתי חוקי בעליל".

השארת תגובה