נוהל חדש ב'שקל הטהור': רשימות תלמידים

בעקבות מוסד 'חכמת לב' נוהג חדש ב'שקל הטהור': מנהלי המוסדות יעברו את הפרטים המלאים של תלמידי בית הספר והארגון יבדוק מול משרדי הממשלה שלא ניתן בעבורם כספים • היום נסגרה ההרשמה לקבלת התמיכה

האדמו"ר מהרי"י מסאטמאר
האדמו"ר מהרי"י מסאטמאר

מפעל 'שקל הטהור' של האדמו"ר מהרי"י מסאטמר סגר היום (שני) את ההרשמה לרשימת המוסדות הזכאים לקבלת תשלום מהקופה.

השנה, בניגוד לשנים עברו, הונהג נוהל חדש לקביעת המוסדות הזכאים לתשלום, זאת בעקבות בית הספר 'חכמת לב' שלקח כסף ממוסדות המדינה, למרות שהיה אמור להיות על טהרת החינוך הקדוש.  לפי הנוהל המוסדות יעבירו את שמות הילדים והוריהם ל'שקל הטהור' והם יוודאו מול משרדי הממשלה שלא ניתן בעבורם כסף מהמדינה. ששיגר משב"ק האדמו"ר, שמואל טייטלבוים, אל מנהלי המוסדות, והגיע לידי "בחדרי חרדים",

 

במכתב שנשלח למנהלי המוסדות בשבוע שעבר נכתב: "באתי בזה בהודעה לכל מנהלי המוסדות החשובים, המוסרים עצמם למען החינוך הטהור, היות ואנו עומדים כעת בע"ה שוב לשלוח תמיכה עבור המוסדות הקדושים. על כן באנו לבקש ממעלת כבודכם כי למען להיות בטוח שלא נעשים ע"י אינשי דלא מעלי השתמשות ברשימות התלמידים הלומדים במוסדותיכם במשרדי השלטונות כמו שקרה לצערנו בעבר באיזה מוסדות".

"נא לשלוח רשימות התלמידים הלומדים במוסדותיכם באופן מסודר כולל הפרטים דלהלן: שם התלמיד, שם האב, כתובת, עיר. הרשימות יהיה נמצא אך ורק אצל אנשים נאמנים אשר נתמנו לכך ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א.

"וכל אלו שימסרו השמות עד יום שני אור ליום כ"ו אב יוכלו בע"ה לקבל התמיכה למחרת ביומא דהילולא קדישא של מרן רביה"ק מסאטמאר זיע"א ובע"ה יודיעו לכם אח"כ סדרי וזמני החלוקה. וחפץ ד' בידינו יצליח לרומם קרנה של החינוך הטהור כפי רצון קדשו של כ"ק מרן רבינו הקדוש זי"ע, עדי נזכה לשמוע קול המבשר בהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן".

על המכתב חתם משב"ק האדמו"ר, שמואל טייטלבוים. כאמור, היום נסגרה ההרשמה, ובקרוב יועברו הכספים למוסדות שנמצאו זכאים.

השארת תגובה