הראשל"צ פתח את קעמפ 'מחנה בני תורה'

הראשון לציון פתח את קעמפ 'מחנה בני תורה' המתקיים למעלה מיובל שנים בהשתתפות אלפי בני ישיבות בראשות ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי • הגר״י שיבח את פעילות הקעמפ ואמר שבני תורה רבים שהפכו לראשי ישיבות ומנהיגי עדות המזרח יצאו מהמחנה

הראשל"צהגר"י יוסף פתח את קעמפ 'מחנה בני תורה' המתקיים למעלה מיובל שנים בהשתתפות אלפי בני ישיבות בראשות ראש ישיבת עטרת ישראל הגרב"מ אזרחי שליט״א

הגר״י שיבח את פעילות הקעמפ ואמר שבני תורה רבים שהפכו לראשי ישיבות ומנהיגי עדות המזרח יצאו מהמחנה. במסגרת הקעמפ שוהים בני ישיבות גדולות יחד עם נערים מישיבות תיכוניות לומדים ומחזקים אותם.

הראשל"צ סיפר עוד כי לפני עשרות שנים אביו מרן הגר"ע זצ״ל קיים דינר בביתו לטובת ישיבת עטרת ישראל. הגר"י עודד את המשתתפים שמנצלים את ימי בין הזמנים להגביר חיילים לתורה ולתעודה והכל הודות להגרב"מ אזרחי ובנו רבי בן ציון אזרחי.

השארת תגובה