"ק"ס היא עיר ואם בתורה בזכות רבי אריה שגר בה"

אלפים השתתפו בעצרת מספד על ראש ישיבת מיר הגאון רב אריה פינקל זצ"ל שנערכה בכולל פוניבז' • הגרב"ד פוברסקי "שהייתי רואה אותו הייתי מתעורר לתשובה" • הגר"י אזרחי "רב נחום פרצוביץ אמר לי 'איך ללמוד למדתי מרב אריה"

רבי אריה פינקל
רבי אריה פינקל

תורה תורה חגרי שק: אלפים השתתפו הערב (חמישי) בעצרת מספד על ראש ישיבת מיר הגאון רב אריה פינקל זצ"ל שנערכה בכולל פוניבז'.

את העצרת פתח הגר"א כהנמן שסיפר, כי "רב אריה סיפר לי שבעת שלמד בישיבת פוניבז' שבת אחת לא הרגיש טוב וחש כאבים ברגלו, מפני כך לא היה בכוחו לרדת לקידוש בחדר אוכל, שהיה ממוקם בזמנו בבנייני בתי אבות, ובמקום זה הלך לנוח בחדרו. להפתעתו, נשמעו דפיקות על הדלת ובפתח עמד מרן הרב מפוניבז'. הרב אמר לו ראיתי שלא היית בקידוש, באתי לראות מה שלומך. למדתי מזה סיים רב אריה זצ"ל הנהגה של ראש ישיבה לדאוג לכל תלמיד. הנפטר הגדול מלבד מה שהיה בעצמו ת"ח גדול, היה אכפת לו כבודם של תלמידי חכמים גדולי ישראל ובעצמו פעל מאחורי הקלעים למען כבודם. וכן הלך מאיתנו הגאון רבי משה מרדכי חדש זצ"ל שגם הוא היה מיוחד בזה".

לאחר מכן עלה להספיד הגאון הגדול רבי יצחק אזרחי שליט"א: "רבי אריה חי כל חייו ב'שיותי ה' לנגדי תמיד' מי שזכה לראות אותו בתפילה יכל לראות איך שבכל מילה רבי אריה מדבר עם הקב"ה. רבי אריה היה פיקח גדול עשרות שנים שהייתי קרוב אליו ויכול להעיד על פיקחותו ואת כל פיקחותו ניצל להיכנס ללב של השני, ולעצמו לא היה צריך דבר. אני יכול לכתוב ספר שלם על מעשי ההטבה של רבי אריה. הוא הגיע לכל מה שהגיע מפני שהיה נותן כל חייו. רבי אריה היה מורם מעם. הגאון רבי נחום זצ"ל אמר לי פעם: איך ללמד – למדתי מרבי אריה. אם היה יכול הוא היה בורח אתמול מהלוויה אבל הוא פשוט לא יכל.. הראו לנו משמים צלם אלוקים את רבי אריה לא זכינו וקוראים אנו ויצא מבת ציון כל הדרה".

בהמשך הספיד ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי שליט"א שאמר, "אני מכיר את רבי אריה יותר מכולם ואני יכול לומר כזה דבר לא יהיה. אין לנו תמורתו. ועלינו רק ללמוד מדרכיו ולשאוף להיות כמוהו. רבי אריה היה העניו של הדור. ענווה זה ראש כל המעלות. ובסדר הברייתא של רבי פנחס בן יאיר הענווה זה השלב האחרון לפני רוח הקודש. למדרגות האלה הגיע רבי אריה ועל זה אנחנו מתאבלים. על רבי אריה שרתה קדושה שהשפיע על כל סובביו. מה שקריית ספר היא עיר ואם בתורה זה היה בזכות רבי אריה שהיה גר שם. גם אני שהייתי רואה אותו הייתי מתעורר לתשובה". את דבריו סיים ראש הישיבה בבכייה ואמר, "עלינו לבקש רחמים מהקב"ה שישאיר לנו משהו ממידותיו".

לסיום ספד ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שאמר, "האסון הגדול של פטירת הראש ישיבה זצ"ל אירע בימי סוף זמן שבהם כח התורה נחלש וחסר בהשפעות של לומדי התורה. על כל אחד להתעורר לתשובה מחמת המאורע הזה וההתעוררות הזאת שהיא בזכות הנפטר הרי הזכויות הללו יהיה לזכות עבור הנפטר וזיכוי נשמתו הטהורה".

השארת תגובה