שמחת הווארט בחצרות ביאלא ב"ב -פרמישלן

מעמד מצומצם של 'לחיים' בבואם בקשר השדוכין של בן האדמו"ר מפרמישלאן עם בת האדמו"ר מביאלא בני ברק • המעמד התקיים בבית האדמו"ר מביאלא אבי הכלה • שמחת האירוסין תתקיים ברצות השם לאחר תקופת בין המיצרים

השארת תגובה