ראש הישיבה נעדר: 'חמדת משה' תצטרף לישיבת הראב"ד

הראב"ד הגר"מ שטרנבוך נענה לקריאתם של גדולי הדור לצרף את תלמידי ישיבת 'חמדת משה' במודיעין עלית לישיבתו ברמות • הראב"ד: "שמעתי פעמים רבות מרבותי זצ"ל שלזכות להרביץ תורה בישראל נדרשת סייעתא דשמיא מרובה" • גלריה

הראב"ד במעמד
הראב"ד במעמד

הרחיבי מקום אהלך: אמש (שני) התקיים מעמד 'הרחיבי מקום אהלך' בישיבתו של הראב"ד הגר"מ שטרנבוך, לאחר שנענה לבקשתם האישית של גדולי ישראל שליט"א, לצרף אל הישיבה את תלמידי ורבני ישיבת 'חמדת משה' (הגדולה) במודיעין עילית, לאחר שראש הישיבה עזב לחו"ל.

ישיבתו של הגר"מ שטרנבוך שמשכנה בשכונת רמות בי-ם מונה כיום למעלה ממאה בחורים, מתוכם שלושים בחורים העולים לשיעור ב', וכעת עם הצטרפותם של תלמידי ישיבת חמדת משה בזמן אלול הקרוב לישיבה, ימנה שיעור ב' כשישים בחורים בני עליה.

בישיבה כבר נערכים להעתקת הישיבה למבנה מפואר חדש ומרווח בשכונת רמות ד' בי-ם שיתאים להתפתחות המואצת של הישיבה הקדושה, כאשר בזמן אלול הקרוב תמנה הישיבה עם בני הקיבוץ למעלה ממאתיים בחורים כ"י, בהתאם למגמה בקרב הנהלת הישיבה להרחיב את הקבלה לשיעור א' הבא ולקבל כשישים תלמידים.

אמש התקיים מעמד לחיים במעונו של הראב"ד בהר נוף, בו נכחו צוות רבני הישיבה, הגאון רבי אפרים זלמן שטרנבוך מראשי הישיבה, והרבנים הגאונים: רבי יחזקאל פרבשטיין, רבי משה נוסבוים, רבי נתן קפלן, רבי אליהו שלנגר. יחד עם רבני ישיבת 'חמדת משה', הרבנים הגאונים: רבי אברהם שמואל פפנהיים, רבי נועם פאל, רבי יצחק ברדנשטיין, רבי יעקב שושן, רבי אריה אהרוני.

 

לאחר מכן נשא הראב"ד דברים, כשבתוך דבריו הזכיר: "שמעתי פעמים רבות מרבותי זצ"ל שלזכות להרביץ תורה בישראל נדרשת סייעתא דשמיא מרובה. שמעתי רבות על המעלות של בני ורבני הישיבה המצטרפים, תפילתי שנזכה להמשיך לעלות בתורה ויראת שמים לתפארת כלל ישראל".

השארת תגובה