הרבנים חתמו: תומכים ברב רבינוביץ

על רקע המאבקים על קדושת הכותל המערבי, חתמו גדולי ישראל על מכתב תמיכה ברב הכותל הרב שמואל רבינוביץ • "הננו סומכים עליו ומברכים אותו כי יזכה להעמיד הדת על תילה ולשמר שריד בית מקדשנו שינהגו בו בקדושה וטהרה"

הרב שמואל רבינוביץ. צילום: ויקיפדיה
הרב שמואל רבינוביץ. צילום: ויקיפדיה

המאבק על צביון הכותל המערבי: גדולי ישראל יצאו אמש (חמישי) במכתב תמיכה מיוחד ברב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ.

בפתח המכתב כתבו הרבנים, "באנו בזה לחזק את ידי הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, העומד בפרץ לשמור את מחנינו קדוש, ולוחם במשך שנים כנגד פורצי חומת הקדושה, המבקשים לחלל את הכותל המערבי במנהגים שהם נגד התורה ומסורת ישראל, ועומד בזה כחומה בצורה, ולא נכנע לדרישותיהם. והכל ברוב תבונה וחכמה, במסירות ונאמנות לה' ולתורתו".

עוד נאמר במכתב, "אוי לנו בעוונותינו הרבים כי משנאי ה' הרימו ראש ומבקשים לחלל כל דבר שבקדושה, ועושים בכל הדרכים כדי לפגוע בשריד בית מקדשנו, כדי לטמא את פך השמן הטהור, ומקבלים לצערינו הגדול גיבוי כל העת מבית משפט, והחשש כל העת כי יפרצו עוד ועוד בחומות הקדושה עד לבלתי נוכל לבוא בו ח"ו. והוא עושה בעוצמה ובחכמה להרחיקם ולמנוע חילול ה' וחילול הקודש".

"הננו סומכים עליו ומברכים אותו כי יזכה להעמיד הדת על תילה ולשמר שריד בית מקדשנו שינהגו בו בקדושה וטהרה. וכל מי שיש לו בענין זה, יכול לבוא עימו בדברים כדי שנעשה הכל מולם כאיש אחד – בלב אחד לשם שמים".

"יהא רעוא מן קדם דשמיא שנזכה לישועתו בגאולה שלימה. לאוקמי שכינתא מעפרא ולבנין בית מקדשינו ותפארתינו בב"א", סיימו הרבנים את המכתב. על המכתב חתומים, ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, הגר"ח קניינסקי, נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן, האדמו"ר מבעלזא, האדמו"ר מויזניץ, הגר"ג אדלשטיין והגר"א נבנצל.

יצויין, כי הרבנים חתמו על המכתב, לאחר שמועות שונות כי הרב הכותל הוא האחראי למצב בכותל. כאמור, גדולי התורה הביעו תמיכה מלאה ברב.

השארת תגובה