הגר"צ בוארון: "גברה יד המסיתים, פיתויים בלשכת הגיוס"

הגר"צ בוארון פונה במכתב לבני ישיבות ומבקש מהם "כאשר הולכים להתייצב בלשכת הגיוס צריכים להתאזר בעזות דקדושה ולא להתפעל משום פיתוי • "אין להטות אוזן לדברי החלקלקות ולא לעצות כאלו ואחרות מתוך "דאגה" פסולה ל'התקדמות בחיים"

הגר''צ בוארון
הגר''צ בוארון

מחלוקת סביב שאלת ההתייצבות? הגאון רבי ציון בוארון שמורה לשואלים להתייצב בלשכת הגיוס לשם הסדרת דיחוי מהצבא, כותב מכתב בו מזהיר את המתייצבים מלהיכנע לפיתויים בלשכת הגיוס.

 

"אתם ניצבים היום כולכם בפני מצבים לא קלים כאשר אחינו בשרנו רוצים להחליש ולהמעיט את לומדי התורה חלילה", פותח הגר"צ את מכתבו וממשיך, "וכאשר לאחרונה גברה יד המסיתים, הגענו למצב שבלשכת הגיוס מערימים קשיים על בני התורה המתייצבים לקבלת דיחוי כחוק! ובנוסף לכך הרי שנעשים כל מיני פיתויים בכל מיני אמצעים כדי להשפיע על לומדי התורה לעזוב מקור מים חיים – את הישיבה הקדושה".

הגר"צ פונה לקוראים ומבקש מהם להתאזר "בעזות דקדושה", "וכאשר הולכים להתייצב בלשכת הגיוס צריכים להתאזר בעזות דקדושה ולא להתפעל משום פיתוי ולא משום שיחה נאה אשר מטרתה ברורה לכל שהיא להרחיק את הבחור מהישיבה. אין להטות אוזן לא לדברי חלקלקות וכמובן לא לעצות כאלו ואחרות אשר באו מתוך "דאגה" פסולה ל"התקדמות בחיים" או לדאגת הפרנסה".

את המכתב מסיים הגרץ בפסוק, "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר". יצויין כי הגר"ש בעדני, חבר מועצת חכמי התורה אמר בשיעורו, "היו אצלי שני צעירים שבאים ואומרים שבחורים נופלים, שהולכים לבקש דחייה משפיעים עליהם ומשנים את דעתם ככה הם אומרים, מה אנשים טמבלים? לא יודעים מה הם עושים? זה כאלו חלשים שמחכים להזדמנות ללכת לצבא, אני לא מאמין… אני לא מאמין לסיפורים האלו". למרות זאת הוסיף הגר"ש ואמר, "אתם יודעים מה? יש לי עצה, שכל ראש ישיבה יגיד שאף בחור לא יילך להגיש דיחוי לפני שידבר עם אברך שיחזק אותו".

השארת תגובה