שמחת בר המצווה בחצרות פרמישלאן, ביליץ, רחמסטריווקא

אדמו"רים ורבנים השתתפו בשמחת בר מצווה לנכד האדמו"ר מפרמישלאן בן לחתנו רבי משה הלל שטרן בן רבי יהושע מנחם שטרן רב דקהל רחמסטריווקא בני ברק וחתן האדמו"ר מרחמיסטריווקא זצוק"ל, בן הגה"צ גאב"ד ביליץ זצוק"ל

השארת תגובה