מנחם ציון: היום השני לניחום אצל הגר"ש כהן

אלפי בני אדם הגיעו גם אתמול, לנחם את נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, היושב שבעה על פטירת רעייתו הרבנית יעל ע"ה. במנחמים: כ"ק האדמו"ר מגור, הגר"מ צדקה, הגר"ש אוירבעך, הגרב"ד פוברסקי, הגר"א ווייס, האדמו"ר מבאיאן ועוד רבנים ואישי ציבור

השארת תגובה