למען תזכרו ועשיתם את כל המצוות

הרב שמואל רבינוביץ, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים במאמר הגות מקיף המתבסס על אנקדוטות מפרשת השבוע 'פרשת שלח'

הרב שמואל רבינוביץ. צילום: ויקיפדיה
הרב שמואל רבינוביץ. צילום: ויקיפדיה

מצוות ציצית שקולה כנגד כל מצוות התורה ובאמצעותה יהודי זוכר את מצוות ה'. כנאמר: "למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוקיכם" (ט",מ'). וכך מביא רש"י: מיסודו של רבי משה דרשן העתקתי, למה נסמכה פרשת מקושש לפרשת עבודת כוכבים? לומר שהמחלל את השבת כעובד עבודת כוכבים, שאף היא שקולה ככל המצוות. וכן הוא אומר בעזרא (נחמיה ט' י"ג) "ועל הר סיני ירדת ותתן לעמך תורה ומצוות ואת שבת קדשך הודעת להם". ואף פרשת ציצית לכך נסמכה לאלו, לפי שאף היא שקולה כנגד כל המצוות, שנאמר: "ועשיתם את מצוותי". ויש להבין מדוע מצות ציצית נחשבת כשקולה נגד כל המצוות? מה היחודיות שבה על יתר מצוות שצוינו עליהם?

מסופר על יוסף – נער צעיר שאביו נפטר עליו בדמי ימיו ל"ע, הוא הובא לבית דודו שהתגורר בעיר ראדומסק, כדי שיאמצו כבן בין ילדיו. ביתו של הדוד היה בית תורני בו הקפידו על מצוות קלה כבחמורה, אך בעקבות מה שעבר על יוסף בילדותו התקשה במעט לקיים את המצוות הנהוגות במלואן, ודודו היה מוכיחו בדברי נועם כדי שייאות לעשות את חובתו כלפי האלוקים. אחת המצוות אותה התקשה יוסף לשמור בכל עת היתה לבישת בגד ארבע כנפות – ציצית. לא עזרו בקשותיו והסבריו של הדוד בדבר גדלות מצווה זו, יוסף לא הקפיד ללובשה בכל עת, ודודו החליט לקחתו אל רבו הקדוש בעל ה'כנסת יחזקאל' מראדומסק כדי שיטה את לבו לטובה. כששמע הרב במה הדברים אמורים ביקש לספר לנער סיפור:

היה זה בשנת תר"י כאשר ר' מאיר לייבוש וייזר זצ"ל, ה'מלבי"ם, החל לכהן כרבה של העיירה בוקרשט ברומניה. כרב העיירה, הוא היה מעורה בחיי הקהילה כשהוא עוקב אחר סדרי הלימוד במסגרות תלמודי התורה, משגיח באופן אישי על השחיטה והכשרות, ואמון על כל תחומי ההלכה והדת היהודית בעיירה.

באחד הימים הבחין המלב"ים בתופעה חמורה שרווחת היתה בקרב בני הקהילה. המלבי"ם ראה כי הם אינם מקפידים על מצוות ציצית, ומסתפקים בעטיית הטלית בתפילתם בבוקר בלבד, כשבמשך היום אינם עוטים על גופם בגד 'ארבע כנפות'.

בחכמתו הרבה, ביקש המלבי"ם להוכיחם על דרך המוסר, ולסייע להם לשנות את דרכם מבלי לעורר כעס וטרוניה, ועל כן כינסם ובחר לפתוח את לבם באמצעות סיפור: "בליל שבת קודש חלמתי חלום נורא" פתח הרב "ואני מבקש לשתף אתכם בו. בחלומי ראיתי כי מגיפה נוראה התפשטה ברחבי עירנו בוקרשט, ואף אחד לא נותר בחיים. בעלותנו לבית דין של מעלה נאלץ כל אחד לעמוד ולהישפט האם ישלח לגן עדן או חלילה לגיהנום? בעומדי בראש העדה, החלטתי כי אני הולך לגן עדן. הגעתי לשערי גן העדן, אך הוא היה נעול. ביקשתי מהמלאכים המופקדים על השער לאפשר לנו להכנס, אך הם שאלו מי אני? וכשאמרתי שאני הרב מבוקרשט נאותו לאפשר לי לעבור בעד לסדק צר, אך לבני לווייתי סירבו לתת לעבור. 'איני חפץ להכנס לכאן לבד' אמרתי 'יהודי קהילתי אף הם צריכים לבוא איתי'. אך הם דחו אותי בתקיפות 'רק אתה תכנס והם ישארו בחוץ!'.

בהיותי פנימה בכיתי והתחננתי בפניהם שיאותו להכניס את קהילת יהודי בוקרשט המעטירה, ואף אמרתי כי אם לא יכניסום – אצא אני. כך בכינו אני מבפנים, ובני קהילתי מבחוץ, עד כי ניגש אלי אחד ממלאכי העליון ולחש על אוזני: אתן לך עצה כיצד תוכל להביא הנה את בני קהילתך. אני אתן לך לצאת מכאן. תיגש אל בני קהילתך בחוץ, תקשור את חוטי הציצית שלך אל פתילי ציציותיו של יהודי אחר, הלה יקשור את ציציותיו ליהודי הבא וההוא אחריו, כך שכולם יהיו קשורים יחדיו אחד לשני בקשר של ציצית. וכשתהיו כולכם מחוברים בחבל עבה, תיכנס חזרה לגן עדן ושוב לא יצליח שום מלאך להפריד ביניכם, וכל בני הקהילה יכנסו יחד עמך לגן עדן".
הישיר אז המלבי"ם את מבטו לבני קהילתו ואמר להם: "האם תרצו להתקשר אליי כדי לזכות להכנס בבוא היום לגן העדן? אם כן, מי שיש לו ציצית יקשור אותה לזו שלי ואני מבטיח להכניסו לעולם הבא ולגן העדן כפי שהבטיח המלאך. כך כולנו נהיה מקושרים בחבל אחד אל השי"ת. אבל מי שאין לו ציצית בבגדו אין לי עצה עבורו".
כמובן שמאותו היום ואילך הקפידו בני קהילת בוקרשט לעטות ציצית בבגדם.

כאן סיים ה'כנסת יחזקאל' את סיפורו ואמר לנער יוסף: 'סיפורו של המלבי"ם משל היה, אך כך הוא הדבר. מצוות ציצית שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. מצווה זו מקשרת את האדם עם הקב"ה כפי שחז"ל אמרו: 'תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד'. ולכן כשיהודי לובש ציצית בבגדו, הוא מתקשר בקשר חזק עם הקב"ה בבחינת 'יעקב חבל נחלתו', ואז הוא זוכה להכנס לגן עדן, לקבל שם נחלה טובה ולזכות לחיי העולם הבא.

'אם תקפיד על מצוות ציצית, תזכה לקשר חזק עם הקב"ה ומצוה זו תביאך לשמור את כל המצוות שבתורה, כמו שאמרו חז"ל 'מצוה גוררת מצוה', ואז בוודאי תזכה לחיי נצח ולשכר טוב הצפון לצדיקים לחיי עולם הבא".

השארת תגובה