מפתיע: בג"ץ מגבה את בית הדין הגדול

בג"ץ דחה שתי עתירות שביקשו שבית המשפט יתערב בהחלטות בית הדין • בפסק דין נכתב "בג"ץ אינו מהווה ערכאת ערעור על בית הדין הגדול, ועילות ההתערבות בהחלטותיו הן מצומצמות" • בג"ץ אף אישר לביה"ד לדון במקרים מסוימים בדיין יחיד

בגצ בית המשפט העליון. צילום: בעריש פילמר
בגצ בית המשפט העליון. צילום: בעריש פילמר

החלטה מפתיעה: בשתי פסיקות שיצאו בימים האחרונים מבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, מחזק בית המשפט את מעמד בית הדין הרבני הגדול. באחת מהפסיקות, בג"ץ סלל פתח לבית הדין, לדון במקרים מסוימים בדיין יחיד.

בית המשפט העליון דחה עתירה, כנגד בית הדין הרבני הגדול ונשיאו ואף חייב את העותרים בהוצאות המשפט. בסיכום פסק הדין שיגרו שופטי בית המשפט העליון ניל הנדל, נועם סולברג ואורי שוהם מסר חד משמעי לעותרים, על פסקי בתי הדין הרבניים: "בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ אינו מהווה ערכאת ערעור על בית הדין הגדול, ועילות ההתערבות בהחלטותיו הן מצומצמות".

העותרים בקשו שבג"ץ יוציא צו על תנאי וצו קבוע, לביטול שני פסקי דין שניתנו על ידי בית הדין הרבני הגדול בירושלים, האחד עניינו חיוב העותרת בגט, תוך הפסד כתובתה, השני העברת תיק להרכב שונה בבית הדין הרבני בפתח תקוה. באי כוח האישה טענו כי בית הדין הרבני הגדול חרג מסמכותו כערכאת ערעור.

כאמור, שופטי הבג"ץ סירבו לקבל את העתירה, וכתבו, כי "דין העתירה להידחות על הסף. בית הדין הרבני האזורי קבע כי ביטול דמי הכתובה הוא תוצאה הלכתית ישירה מכך שהצדדים מורדים זה בזה. הדיון בפני בית הדין הגדול נתבקש על ידי הצדדים ומשכך קנה לו בית הדין הגדול את הסמכות לדון בעניינם כערכאת ערעור. בשבתו של בית הדין הגדול כערכאת ערעור אין לשלול את סמכותו לדון בנושאים הנוגעים לעניין הגט שלא הוכרעו בערכאה הנמוכה. ההחלטה של בית הגדול לדון בכתובת האישה נעשתה משיקולים הלכתיים – משפטיים, לפי שיקול דעתו של בית הדין, ואין מקום כי בית משפט זה יתערב בהחלטה זו".

בפסק דין נוסף של בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, התייצבו שוב שופטי העליון לימין בית הדין הרבני הגדול ובית הדין הרבני האזורי בירושלים. העותרים בתיק טענו, כי בית הדין האזורי בירושלים הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ במעמד צד אחד, ולדעתם בחוסר סמכות. העותר ערער על כך לבית הדין הרבני הגדול וערעורו נדחה על דיין יחיד ולא על ידי שלושה כמקובל. בית המשפט העליון קבע חד משמעית כי: "דינה של העתירה להידחות". בכך סללו שופטי בית המשפט העליון דרך לחברי בית הדין הגדול, הסובל ממחסור בדיינים, לדון במקרים מסוימים על ידי דיין יחיד.

השארת תגובה