חוק העמותות: הוסרה החובה לציין שם המדינה התורמה

היועמ"ש של וועדת חוקה חוק משפט פרסם מסמך לקראת הדיון מחר בחוק, ע"פ המסמך העמותות לא יהיו מחויבות לציין בפני שם המדינה הזרה בפניה לנבחר הציבור • כמו כן, היועמ"ש הציע נוסח מרוכך ביחס לתורמים פרטיים

יו"ר ועדת חוקה חבר הכנסת סלומיאנסקי (צילום: דף הפייסבוק)
יו"ר ועדת חוקה חבר הכנסת סלומיאנסקי (צילום: דף הפייסבוק)

האם חוק העמותות ירוכך? לקראת הדיון מחר בוועדת חוקה של הכנסת, פרסם היועץ המשפטי של הוועדה, את הנוסח המתוקן של החוק. השינוי המסתמן, הסרת חובת ציון שם המדינה הזרה בפניה לנבחר ציבור.

הדיונים בחוק העמותות שמקדמת שרת המשפטים אילת שקד ממשיכים, היום (ג') פרסם הייעוץ המשפטי של ועדת החוקה, מסמך הכנה לקראת הדיון שייערך מחר בוועדה בהצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (חוק העמותות ח.ב.).

במסמך הציג היועמ"ש את השינויים שנעשו בחוק לאחר הידברות עם משרד המשפטים. עיקרי השינויים: מהצעת החוק הוסרה החובה לציין את שמות הישויות המדיניות הזרות בפניה לנבחר הציבור או לעובד הציבור. כמו כן, העמותות יאלצו לדווח בדוח השנתי שלהם, שעיקר מימון העמותה מישות מדינית זרה, ואף לפרסם באינטרנט מאת הרשם את העבודה הזו. כמו כן, העמותות יחויבו לפרסם בפרסומים  בעלי עניין וזמינים לציבור, שהעמותה ממונת מגורם זר. ע"פ הניסוח החדש, חובות הזיהוי והציון על פרסומים יחולו על תרומות שיתקבלו רק משנת הכספים 2017

הייעוץ המשפטי לוועדה, התייחס גם לדרישה שהצעת החוק תחול על תרומות זרות מגורמים פרטיים ולא רק ממדינות. ע"פ היועמ"ש במידה ואכן תתקבל הדרישה הזו, יש לעשות זאת באופן מרוכך יותר המתאים לאופי הפעילות של גיוס תרומות מגורמים פרטיים.

ניתן יהיה לחסות את שמות התורמים הפרטיים, בשונה מישויות מדיניות זרות שלא ניתן לחסות את שמן. החוק יחול רק על עמותות שעיקר המימון שלהן (במצטבר) מתרומות מגורמים פרטיים זרים. כמו כן, על עמותות שעיקר מימונן מגורמים פרטיים זרים, יחולו אותן חובות שמוצע להחיל בתיקון הנוכחי על עמותות שעיקר מימונן מישויות מדיניות זרות – ציון עובדת "הנתמכות" של עיקר המימון בפרסומים, בפניות לנבחרי ועובדי ציבור ובדין וחשבון. על הפרת הוראות אלה יחולו אותן סנקציות שמוטלות היום על עמותה שמקבלת תרומות מישות מדינית זרה.

השארת תגובה