שבעת טובי העיר • ההדלקה המרכזית בשיכון ג'

הדלקה מאוחדת: מעמד אחדות רב רושם, נערך בל"ג בעומר, בהדלקה מאוחדת של בתי הכנסת וקהילות בני התורה הספרדים, בשיכון ג' בבני ברק. ההדלקה נערכה במעמד חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א ובהשתתפות ראש העיר חנוך זייברט וסגנו אליהו דדון.

שבעה בתי כנסת ובית המדרש מעדות המזרח נתכנסו להדלקה מאוחדת לכבוד התנא האלקי רשב"י זיע"א, כשבהדלקה מכובד הגר"ש בעדני.

המעמד נפתח, כשהגר"ש בעדני והגר"י צארום גאב"ד חניכי הישיבות, הגיעו לתפילת ערבית  חגיגית בבית המדרש הגדול "חזון יוסף" ע"ש מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל,  לאחר התפילה הגר"ש בעדני בירך את ילדי החמד באופן אישי ואף נתן להם מיני מתיקה.

לאחר מיכן התלכדו כל אנשי הקהילות מכל השכונה , קהילת "אור שרגא" בראשות הרה"ג ר' יגאל חן שליט"א , קהילת "בית מורשת מרן" בראשות הרה"ג ר' דניאל חיימוב שליט"א , קהילת "בית שלמה" בראשות הרה"ג ר' שלמה צדוק שליט"א , קהילת "היכל אלימלך" בראשות הרה"ג ר' צבי סימן טוב שליט"א , קהילת "חזון יוסף" בראשות הרה"ג  ר' אליה תודה שליט"א , קהילת "אברכים ובני תורה", בראשות הרה"ג ר' משה מזרחי שליט"א ,קהילת "תהילה לדוד" בראשות ר' יהודה עמר שליט"א.

רבני וגבאי בתי הכנסת, הגישו את האבוקה לגר"ש בעדני, שהעלה את האש במדורה לכבוד רשב"י. מיד אחר כך פצחו אלפי המשתתפים בשירה וריקודים בשמחה גדולה. במהלך השמחה נשא דברים הגר"ש בעדני ובירך את כל רבני וגבאי בתי הכנסת ואנשי הקהילות שהתאחדו כאיש אחד, ובירך ואמר שהאחדות זה הדבר הטוב ביותר שיש לעם ישראל וזה הכח הגדול ביותר להגדיל תורה ולהאדירה .

במהלך הערב חולקו בקבוקי שתיה שנתרמו במיוחד לאירוע ע"י "מכבי שרותי בריאות" וכן חולקה חוברת שירי ל"ג בעומר שהונפקה ע"י "מכבי שרותי בריאות"

השארת תגובה