[banners_zone id=40]

רבבות מכל העדות חגגו ב'מירון של אמריקה'

בעיר קרית יואל שבמנרו ניו יורק, חגגו הלילה רבבות יהודים מכל עדות ומכל החוגים מרחבי ניו יורק והסביבה בהדלקה הגדולה שהדליק האדמו"ר מסאטמר שליט"א ברחבה הענקית לפני בית המדרש הגדול בעיר

מיד לאחר תפילת מעריב יצא האדמו"ר מסאטמאר שליט"א לבמה הגדולה שהוקמה בחזית בית המדרש הגדול, קהל רבבות המתין כבר למעמד.

התזמורת פצחה בניגוני התעוררות וגעגועים כאשר עשרות ילדי חצר סאטמאר שהגיעו לגיל חינוך עברו בסך אצל האדמו"ר שגזז את מחלפות ראשם לראשונה בחייהם.

לאחר מעמד ה'חלאקה', נשא האדמו"ר שליט"א דברות קודש לקראת המעמד הגדול, בהסבירו כי דבר רוחני אינו תלוי בגבול גשמי והתנא האלוקי רשב"י שהוא רוחני לא תלוי בגבול הגשמי של מירון וגם כאן כאשר רבבות יהודים מתאספים לכבודו ולזכרו הוא נמצא בינינו ובבקשה שהתנא יפעל בשמים כל ההשפעות טובות ברוחניות ובגשמיות.

המארגנים הכריזו כי את זכות ההדלקה קנו בשותפות הרבני הנגיד ר' יצחק מארקאוויטש מקרית יואל והרבני הנגיד ר' אברהם יודא רוזנבערג מווילאמסבורג לזכר נשמת הרבני הנגיד ר' יצחק ב"ר צבי רוזנבערג ראש הקהל שנפטר, ההדלקה נמכרה יחד ב150 אלף דולר והם כיבדו את האדמו"ר להדליק.

מיד עבר האדמו"ר שליט"א למקום ההדלקה על במה שהוקמה ליד מקום המדורה והאדמו"ר שליט"א ומשם הדליק את האש כשהרבבות פצחו בריקודים לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

שעות ארוכות רקדו יחד ברחבה הגדולה יהודים מכל המגזרים והחצרות כאשר במרכז רוקדים ההורים עם ילדי החלאקה על כתפיהם ועל הבמה עומד האדמו"ר מסאטמר שליט"א ושאר נכבדי הקהילה.

השארת תגובה