[banners_zone id=40]

בעקבות עתירת הנשים: אין סדרנים בדרך המהדרין

מתפללים שפקדו בליל אמש את מתחם קבר רשב"י במירון טוענים כי בשל העתירה המוקדמת נגד הדרך המובילה לציון המיועדת לגברים בלבד, "דרך המהדרין כבר אינה מהדרין" • וועד היישוב: "הדרך היא בבעלותנו הפרטית ורק אנחנו נקבע מי רשאי לעבור בה"

לג בעומר במירון, צילום אלישמע סנדמן - אור הרשבי (2)
לג בעומר במירון, צילום אלישמע סנדמן - אור הרשבי (2)

מתפללים שפקדו בליל אמש את מתחם קבר רשב"י במירון טוענים כי בשל העתירה המוקדמת נגד הדרך המובילה לציון המיועדת לגברים בלבד, "דרך המהדרין כבר אינה מהדרין".

על פי המתפללים, השנה לא הוצבו סדרנים בדרך 'המהדרין'. זאת בעקבות פנייה של 'מרכז צדק לנשים' למשרד לשירותי דת והבקשה להתיר את הדרך לכלל הציבור.

בתגובה הורה יועץ המשרד לשירותי דת עו"ד ישראל פת לוועד המקומי במירון לאפשר לכלל הציבור ללכת בדרך ה'מהדרין' ולא להדיר נשים.

"דרך המלך העולה לקבר רשב"י, שהיא הדרך הראויה, הנוחה והקצרה ביותר, משמשת את כלל הציבור", הבהיר פת והוסיף כי "אין ולא תהיה בה כל הדרה של נשים".

בהתייחס ל'דרך המהדרין' הבהיר היועץ המשפטי כי "באשר ל'דרך המהדרין', הרי כפי שנמסר לנו על ידי הנהלת המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, האמונה על ניהול אירועי ל"ג בעומר, אין ולא תהיה כל מניעה של גישת נשים לדרך זו, והיא פתוחה לכל דכפין".

בתגובה שיגר מרדכי הלפרין, איש הועד המקומי במירון, מכתב ליועץ המשפטי של המשרד לשירותי דת בו הבהיר כי מדובר בדרך פרטית ואין מקום לכפות כל הסדר על מפעיליה.

"הננו להודיעך כי דרך זו אינה סטטוטורית, היא דרך פרטית בבעלותנו ורק אנחנו נקבע מי רשאי לעבור בה", הבהיר הלפרין והוסיף, "גם בית המשפט העליון לא יכול לפגוע בסמכותנו הקנייניות בניגוד לחוק".

השארת תגובה