[banners_zone id=40]

וידאו ותמונות: ה'הדלקה' בישיבת בעלזא בחיפה

מעמד ההדלקה לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א בישיבת בעלזא בחיפה, בהשתתפות ראש הישיבה ודומ"צ בעלזא חיפה הגרמ"ד רכניצר שליט"א

 

השארת תגובה