הגר"ע יוסף הורה: אין לומר תחנון ביום העצמאות

כמידי שנה בשנה יום העצמאות מגיע ואיתו גם הפולמוס הגדול של אמירת תחנון ביום העצמאות והיחס של עולם התורה ליום הזה • מעדות שמגיעה לידי 'כל הזמן' עולה – מרן הגר"ע יוסף זצ"ל פסק: גם בני תורה לא יאמרו תחנון ביום העצמאות

מרן הרב עובדיה יוסף בשיעור בהיכל בית הכנסת היזדים
מרן הרב עובדיה יוסף בשיעור בהיכל בית הכנסת היזדים

כמידי שנה בשנה יום העצמאות מגיע ואיתו גם הפולמוס הגדול של אמירת תחנון ביום העצמאות והיחס של עולם התורה ליום הזה

פסק הלכה של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל ואשר הגיע כעדות לידי 'כל הזמן' קובע כי ביום העצמאות אין לומר תחנון ומן הצד השני אין לומר גם הלל.

מי שמספר על פסק הלכה הזה ל'כל הזמן' הוא הרב עזרא הללויה מנכ"ל מוסדות פני מאיר בכפר יונה ובנו של הגה"צ רבי יוסף הללויה שזכה להיות מקורב למרן הגר"ע.

בשיחה עם 'כל הזמן' מספר הרב עזרא על ביקורו של אביו הגר"י מספר פעמים אצל מרן הגר"ע כשבפיו השאלה "יורה לנו רבנו כיצד לנהוג באמירת תחנון ביום זה" הגר"ע יוסף השיב במספר הזדמנויות על שאלה זו וכשהוא מושיב אותו לידו סיפר לו את הסיפור הנודע עם הגאון מפוניבז', רבי יוסף שלמה כהנמן, שנשאל אם הוא אומר הלל ביום העצמאות והיה משיב בהלצה, שהוא נוהג כמנהגו של בן גוריון, "מה בן גוריון אינו אומר וידוי, אף אני איני אומר וידוי, ומה בן גוריון אינו אומר הלל, אף אני כן" הגר"ע יוסף אמר אף הוא "גם אני נוהג כך לא אומר לא הלל ולא תחנון"

הרב עזרא הללויה שנוכח במספר פעמים בהם עלתה שאלה זו על השולחן מספר כי למרות הכל אביו הגה"צ הרב יוסף הללויה לא היה שלם עם פסק ההלכה וחשב כי אולי בשל טיב האוכלוסייה המתגוררת בעיר כפר יונה הורה הגר"ע יוסף כפי שהורה ולכן שאל את מרן הגר"ע בהזדמנות נוספת "גם אם מדובר במניין שכולו אברכים ובני תורה לא יאמרו תחנון?"

"מרן לא אהב את השאלה הזאת ואפילו הראה עצמו כנפגע" מספר "מה אני לא בן תורה? שאל מרן ובכך למעשה התקבלה ההוראה שלא לומר תחנון ביום העצמאות" מסיים את עדותו.

גם בספר 'רבנו' של הרב אליהו שיטרית מי שהיה עזר בכתיבת ספרי הגר"ע יוסף מופיע עדות זהה לכך שם מסופר כי מרן זצ"ל לא היה אומר תחנון ביום העצמאות ובתחילה חשבו שזה בגלל שהיו נערכים בריתות בבית הכנסת של מרן אך בשנה אחת שלא היו בריתות רצו לומר תחנון וגם אז הורה מרן הגר"ע יוסף שלא לומר תחנון.

יצויין כי שאלה זו מעסיקה רבות את הציבור החרדי וישנם אחרים אשר מקפידים לומר תחנון ביום זה בכל מצב ואין בסיפור זה כדי להכריע בין גדולים אלא כדי להביא את פסק ההלכה של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

3 תגובות
 1. ידוע שמרן הגר"ע יוסף הורה: אין לומר תחנון ביום העצמאות. ולא לומר הלל ביום האבל לאומי של יום העצמאות. במכתב שהתפרסם מאת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בנושא יום העצמאות, מגלה את דעתו בדבר אמירת תחנון ביום זה.

  מדובר בשאלה שמרן זצ"ל נשאל מאת "ישיבה לצעירים מעיין חיים ושלום" – אשקלון. במכתב נשאל: "לכבוד מרן שליט"א נשיא ישיבתנו הקדושה. אחרי דרישת שלום, הננו בזאת לשאול לדעתו דעת עליון כיצד עלינו לנהוג ביום העצמאות וביום ירושלים, האם לומר תחנון והלל? או להתפלל כרגיל מידי יום? כנהוג בישיבות הקדושות, או ח"ו לנהוג אחרת? נודה מאוד למעכת״ר אם ישיבנו תשובה ברורה בנושא".

  ענה להם מרן פוסק הדור זצ"ל בכתב ידו: "אין לומר תחנון בימים הנ"ל וגם לא לומר הלל, רק להתפלל כרגיל, וללמוד בהתמדה ביתר שאת וביתר עוז". אז גם אומר מרן זצ"ל: "ואנחנו מתפללים עוד להקב"ה שיוסיף אחריתנו לראשיתנו ויהיה לנו ממשלה שכולם יראי שמיים, כולם צדיקים, כולם אוהבים את התורה" ולא משומדים וכו'. המדינה קיימת רק בזכות התורה, ולא להיפך. שהמדינה תגיד 'תודה' ללומדי התורה, שרק בזכותה היא קיימת, ולא להיפך, חד וחלק!!

 2. בחור מישיבת "בית יוסף" בב"ב נכנס אצל החזו"א בעת המלחמה הראשונה של המדינה הציונים עם הערבים בשנת תש"ח, ששרר פחד מה יהיה באר"י ושאל הבחור מה יהיה, וענה החזו"א בזה"ל כלום, הערבים יבערו את הציונים, ושאל שוב ומה יהיה איתנו, ענה לו אנחנו צריכים לבער את הציונות מהלב שלנו.

  בשנת הפרעות תש"ו הבעתי לפני רבנו החזו"א את חרדתי כי אין יום שיעבור בלי קרבנות יהודים שנפגעים מידי הערביים, הוכיחני רבנו "מדוע אינך מזועזע כל כך מזה שאלפים ורבבות ילדים מישראל מקבלים חנוך חפשי שהוא כשריפת נשמה וגוף קיים, וכי רציחה זו ההמונית היא פחות אכזרית מרציחת הערביים שפוגעת רק ביחידים ולא בהמונים כה גדולים, והרי חז"ל קבעו שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו"
  גם נמסר ע"י עד נאמן ששמע מהגאון מרן רבי וועלוול בריסקער זצ"ל שאמר היטלער שרף גופים והם שורפים נשמות.

  מרן הגר"ח מבריסק זצ"ל היה נוהג לומר שהשנאה לציונים צריכה להיות כשנאת בעלי בתים לעכברים שבעל הבית מצטער על שישנם עכברים בבית ואינו חפץ כלל בקיומם, ולא כהחתול הנהנה מקיומם של העכברים שאז יש לו מה לבער ולאכול והוא רוצה בקיומם. (עובדות והנהגות לבית בריסק ח"ב עמ' קכ"ט)

  על הענין שחופרים הציונים (אפי' בהסכמת רבנים מהבד"ץ העדה) בקברות יהודים והורסים את הכל שזה כנגד השכל חוץ מחומר האיסור שבדבר וגם זה רכוש גדול קברים שלפני אלפים שנה וכו', אמר על זה הגרמ"ד הלוי שליט"א שהפשט בזה הוא דכיון דיסוד הציונות והמדינה הוא לעקור את הדת ולעקור את עם ישראל ושלא ישאר זכר לתורה ומצות, ממילא אם יש איזו פינה ששם יש קברים של תנאים ואמוראים שזה מזכיר להם שיש תורה ומצות הרי זה כקוצים בעיניהם ואינם יכולים לסבול את זאת, ומשום כך הורסים את בית הקברות אע"פ שזה דבר הנוגד את השכל.

  סיפר הרב מבריסק (הגרי"ז) זצ"ל שפעם בא בבית אביו הגר"ח זצ"ל מזרחי אחד ואמר הגר"ח לבנו הגרי"ז זצ"ל שישב אצלו שאינו רוצה לישב ביחד מפני שאסור לייחד עמהם שהם חשודים על שפיכות דמים, הם מינים. (אום אני חומה סיון תשל"ב)

  פעם דבר מרן הגרי"ז זצ"ל בערב יום הכפורים בחריפות רבה נגד הציונים והמדינה, והיה שם רב אחד ושאלו "בריסקער רב הרי ערב יוה"כ הוא עכשיו וכי זה הזמן המתאים לדבר על ענינים כאלו". השיב לו הגרי"ז זצ"ל "כלום התפללתם היום מנחה", השיב הלה "פשיטא" שוב שאלו הגרי"ז זצ"ל "והאם אמרתם ברכת ולמלשינים שהרמב"ם כתב שהיא נתקנה כנגד פריצי ישראל המסירים את העם מן המצות… והרי ערב יוה"כ היום". (עובדות והנהגות לבית בריסק ח"ד עמ' רמ"ג)

 3. ההלכה לא לברך על ההלל נובעת מטעות בעל הלכות גדולות כותב בפירוש שעל הצלה של יותר מכמה אלפים חובה לאמר הלל וכפי שכתב הרב זה מהתורה.

השארת תגובה