"חסדי אבות" • חידוש בית המדרש ושבע ברכות

בהתרגשות של שמחה התכנסו קהילת חסדי אבות וציבור תושבי אחוזת ברכפלד לציין את חידוש בית המדרש המרכזי של קהילות החסידים ולשמחת שבע ברכות בבית רב הקהילה הרה"ג מו"ה שמעון ליפשיץ שליט"א

קהילת "חסדי אבות" בכינוס רב רושם משולב עם שמחת שבע ברכות במעמד רבני העיר והקהילות במודיעין עילית

בהתרגשות של שמחה התכנסו כל בני קהילת חסדי אבות וציבור תושבי אחוזת ברכפלד אשר ציינו את חידוש בית מקדש מעט, בית המדרש המרכזי של קהילות החסידים ולרגל שמחת שבע ברכות בבית רב הקהילה אשר מוסר את נפשו לתושבי אחוזת ברכפלד ולקהילות החסידים בפרט הרה"ג מו"ה שמעון ליפשיץ שליט"א.

האירוע התנהל באוירה מרוממת ונפלאה כאשר גבאי הקהילה לא חסכו בהשקעה כנה על כל המשתמע למעמד רב הוד ומרנין לב בחישוב מקיף על כל פרט כקטן כגדול.

פצחו בשירה ובזמרה מקהלת תשב"ר בניצוחו של הר' גלעד פוטולסקי הי"ו הנודע לתהילה בשירה ובזמרה ומהולל בפי כל "שלהבת" וכמו"כ ליוה בכלי שיר ערבים המנגן המיוחד ר' שלמה קוריץ הי"ו ממתפללי ביהמ"ד.

פתח את שורת הנואמים אב החתן הרה"ג ר' נחמן גרוסמן שליט"א מקרית בעש"ט פ"ת , נכד הגאון הגדול רבי ישראל גרוסמן זצוק"ל אשר עמד בדבריו בגודל יקרת וחוסן של ישראל לבית אבות וכדברי התנא דבי אליהו פי"ח וכמה נאה לקהילה ששמה "חסדי אבות " אשר אימצו להם להלך בדרכי אבותיהם ורבותיהם.

את המעמד הנחה בטוב טעם הרה"ג ר' חנוך גבהרד שליט"א מח"ס שעורים בהגדות חז"ל , אשר תיבל את דבריו באגדות חז"ל.

דברים נפלאים השמיע רב אחוזת ברכפלד הגר"י זיכרמן שליט"א וציין לשבח את האווירה הנפלאה השוררת בקהילה במידותיו של אהרן הכהן שהם לסמל ודוגמא לכל הסביבה כולה.

במחרוזת של שירים עתיקי יומין מחצרות קדשם של צדיקי הדורות בכלל ובית באבוב בפרט נשמעו ע"י סב הכלה הרה"ח הצדיק מו"ה ר' מאיר יעקב רוזנגרטן שליט"א.

המשא המרכזי נשא המרא דאתרא הגאון רבי מאיר קסלר שליט"א אשר התייחס בראשונה לכוח הניגון הנפלא וביותר לניגון העתיק המושר בפי כל בעת החופה אשר הלחינו הגה"ח ר' יוסל מנדלבוים זצ"ל ר"מ ישיבת עץ חיים דבאבוב בגליציה שהלחינו כתוצאה מהעניות ששררה בביתו ובימי החורף נטפו טיפות המים לתוך חדרי ביתו ואז בחושיו המחודדים חיבר את הניגון לפי נשירת טיפות המים אשר בכך רואים רמז נפלא לחיי האדם כי מכל מצב ניתן לחבר ניגון ולהכיר בטובתו של מקום.

כמו"כ הרבה המרא דאתרא בשבח ותהילה לקהילה הקדושה אשר נוסדה כקהילה חסידית ראשונה באחוזת ברכפלד והשפעתה רבה בהקמת בית הוראה בדרכו של מרן שבט הלוי זצוק"ל ובהכוונתו של הגאון הגדול רמ"ש קליין שליט"א כמו"כ נוסדו מוסדות חינוך "חסדי אבות " לקהילות החסדים בעיר מודיעין עילית הכולל ביה"ס באידיש ובלה"ק, סמינר חסידי, ועוד מפעלי קודש לטובת הציבור החסידי וציבור התושבים בכלל , ושזר ברכות ואיחולים לשיגשוג הקהילה הקדושה.

ראש העיר הרה"ח יעקב גוטרמן הי"ו הביע את התפעלותו מיופיו והדרו של ביה"מד אשר מוכיח כמה לב מושקע במקום מנדבת ונשיאת ליבם של חברי הקהילה שטרחו ועמלו להגיע עד הלום למרות כל הקשיים שהיו בדרך, כשהמטרה משותפת לכולם להיות בית גדול שמגדלים בו תורה ותפילה בריבוי שיעורים משעות השחר המוקדמות ועד לאחר חצות הליל בכל מקצועות התורה ומניני תפילה לשם ולתהילה לכל העיר כולה, ראש העיר המשיך להעריף על הקהילה הקדושה והבטיח להמשיך להיות לעזר לכל בקשה לטובת הקהילה .

קטעי חזנות נבחרים הושמעו בטוב טעם ע"י החזנים הנודעים ממתפללי ביהמ"ד הרר' יחזקאל קלאנג והרר' מנחם מנדל גלינסקי לאי"ט.

כיבדו בהשתתפותם כק' האדמו"ר מירוסלב שליט"א ,הגרי' קנר שליט"א , הגרי' לוקסנבורג שליט"א.

הגרי' הילדיסהיים שליט"א , הגר"ח שארר שליט"א , הגרד' טבק שליט"א.

בסיום השמחה הושמעו דברים ערבים ומתובלים במאמרי מוסר ויראת ד' בניגון מוסרי סוחף ע"י המגיד מישרים הגה"צ שלמה מילר שליט"א מנהל רוחני בישיבה הקד' קרית ספר.

ציבור המשתתפים יצאו לאחר חצות ליל באוירת התרוממות רוח מלאה ושמחת לב שנתנה חיזוק גדול לכל הקהילה הקדושה.

תגובה אחת
  1. היה יופי של ארוע כל הכבוד למארגנים

השארת תגובה