WWW.VASHDI.CO.IL

תמ"א 38: הפרויקט נתקע? גלו למה והתכוננו מראש

תמ"א 38: הפרויקט נתקע? גלו למה והתכוננו מראש

בימים אלו, תחת מעטה סודיות, עמלים באגף התכנון על ניסוח התיקון הרביעי לתמ"א 38 המוכר לכולנו ♦ רבים מנסים לנחש מה יהיו השינויים העתידיים שיכלול התיקון הרביעי אך טוב "מראה עיניים ממשמע אוזניים" ולכן נאלץ להתאזר