ShutterWall

פטנט ישראלי: תריס שמונע פריצות ומגן על ילדים

פטנט ישראלי: תריס שמונע פריצות ומגן על ילדים

פטנט ישראלי חדש: מערכת חדישה בעלת טכנולוגיה מתקדמת לגילוי מוקדם של פריצות המשולבת built in בתוך תריסי הגלילה • המערכת משפרת גם את בטיחות הילדים בבית כאשר היא מצמצמת את התופעה של נפילת ילדים מחלונות גבוהים