CIA

ה-CIA: "רוב מכריע של היהודים המזרחים – חוטבי עצים ושואבי מים"

ה-CIA: "רוב מכריע של היהודים המזרחים – חוטבי עצים ושואבי מים"

סוכנות הביון האמריקנית פרסמה מליוני מסמכים שכיום כבר אינם נחשבים למסווגים יותר. בין המסמכים מסמך המתאר את השסע העדתי בישראל במינוחים גזעניים, בין היתר מתוארים המזרחיים כעובדים בעבודות נחותות וכ"יהודים שחורים"

חטא על פשע

חטא על פשע

עשרות פושעי מלחמה נאצים נהנו במשך עשרות שנים מתשלומים מהביטוח הלאומי האמריקאי חלקם עבדו בשירות ה-CIA