תוספת שבת

תוספת שבת בירושלים; חובה להקפיד?

תוספת שבת בירושלים; חובה להקפיד?

הלכה ברורה: מתשובותיו של הגר"ד יוסף, חבר מועצת חכמי התורה ובנו ממשיך דרכו של מרן הגר"ע יוסף. והשבוע: האם חובה להקפיד ולהקדים את כניסת השבת והדלקת הנרות בירושלים ארבעים דקות לפני השקיעה?